Nikon

Fönstret Nikon Transfer 2

De olika delarna i Nikon Transfer 2 visas nedanför.

Menyraden
Välj menyalternativ (0 Menylista).
Fönstret [Options (Alternativ)]
Använd flikarna [Source (Källa)] och [Primary Destination (Primär destination)] för att välja den enhet från vilken bilder ska laddas ned och för att välja mappen på datorn där de nedladdade bilderna ska sparas. Du kan använda flikarna [Backup Destination (Säkerhetskopieringsdestination)] och [Preferences (Inställningar)] för att säkerhetskopiera bildfiler under nedladdning respektive ändra inställningarna för nedladdning (0 Fönstret [Options (Alternativ)]).
Fönstret [Thumbnails (Miniatyrer)]
En lista med miniatyrbilder som visar bilderna som finns på källan. Bilder som för tillfället har valts för nedladdning indikeras med en bock. Bocka för eller bocka av de bilder som ska laddas ned. Alla bilder är förvalda med standardinställningarna (0 Fönstret [Thumbnails (Miniatyrer)]).
Fönstret [Transfer Queue (Överföringskö)]
Visa nedladdningsförloppet (0 Fönstret [Transfer Queue (Överföringskö)]).
Knappen [Start Transfer (Starta överföring)]
Klicka på knappen för att ladda ned de bilder som valts i fönstret [Thumbnails (Miniatyrer)] till datorn.

Visa och dölja fönstrets innehåll

Klicka på och för att visa respektive dölja innehållet i fönstren [Options (Alternativ)], [Thumbnails (Miniatyrer)] och [Transfer Queue (Överföringskö)].