Nikon

Fönstret [Thumbnails (Miniatyrer)]

Detta fönster visar alla bilder i kameran eller på minneskortet som miniatyrbilder. Bilder som för tillfället har valts för nedladdning indikeras med en bock. Bocka för eller bocka av de bilder som ska laddas ned. Alla bilder är förvalda med standardinställningarna. Information så som bildattribut och överföringsstatus visas för varje miniatyr. Miniatyrer kan filtreras enligt kategori.

[Group (Gruppera)]
Gruppera miniatyrer enligt attribut. Välj mellan [Date Shot (Fotograferingsdatum)], [Extension (Filändelse)] och [Folder (Mapp)].
[Select (Välj)]

Välj filer enligt attribut.

 • : Välj alla filer för nedladdning.
 • : Välj endast filer, som märkts för överföring på kameran, för nedladdning.
 • : Välj endast filer, som märkts som skyddade på kameran, för nedladdning.
 • : Ta bort nedladdningsmärkningen från alla filer.
Radera
Radera alla valda filer på kameran eller på minneskortet.
Miniatyrbilder

Här listas bilderna på kameran eller på minneskortet. Du kan markera miniatyrbilder genom att klicka på dem.

Välja flera bilder

Flera bilder kan väljas genom att hålla Control-knappen (eller Command i macOS) intryckt och klicka på miniatyrer en efter en. Du kan också välja en miniatyrbild och hålla Shift-tangenten intryckt samtidigt du klickar på en annan bild. Då väljs alla bilder mellan dessa två miniatyrer.

Kompatibla filtyper

Filtyperna som kan laddas ned med Nikon Transfer 2 listas nedan tillsammans med deras filändelse. Icke-bildfiler visas med en ikon som identifierar filtypen.

 • JPEG (“.jpg”)
 • TIFF (“.tif”, “.tiff”)
 • NEF (“.nef”)
 • NRW (“.nrw”)
 • NEV (“.nev”)
 • MOV (“.mov”)
 • MP4 (“.mp4”)
 • AVI (“.avi”)
 • NDF (“.ndf”)
 • WAV (“.wav”)
 • MPO (“.mpo”)
 • LOG (“.log”)
 • LGA (“.lga”)
 • LGB (“.lgb”)

Attributikoner

Bildattribut visas med ikoner. Se nedan för en beskrivning av huvudattributen.

 • : RAW-dubbelformat (NEF/NRW) och JPEG-stillbilder och RAW-dubbelformat (NEV) och MP4-videor
 • : Bilder med röstmemon
 • : Videor
 • : Filer som märkts som skyddade på kameran
Nedladdningsstatus

Nedladdningsstatus visas med en kryssruta. Klicka på kryssrutan för att välja eller välja bort bilder för nedladdning.

 • : Bild vald för nedladdning
 • : Bild inte vald för nedladdning
 • : Nedladdning pågår
 • : Nedladdning klar

Dubbelformat (RAW + JPEG) stillbilder

RAW-dubbelformat (NEF/NRW) + JPEG-stillbilder visas som en enda miniatyrbild. Både RAW- och JPEG-kopiorna laddas ned till datorn under överföringen.

 • Tvåformatskopior som sparats på separata minneskort med hjälp av alternativet [RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 (RAW, fack 1 – JPEG, fack 2)] listas skilt från varandra som oberoende filer.
 • Tvåformatsbilder listas också separat som oberoende filer om RAW- och JPEG-kopiorna har olika filnamn.

Dubbelformatvideor (RAW + MP4)

Dubbelformatvideor RAW (NEV) + MP4 visas som en enda miniatyrbild. Både RAW- och MP4-kopiorna laddas ner till datorn under överföringen.

 • Dubbelformatvideor visas separat som oberoende filer om RAW- och MP4-kopiorna har olika filnamn.

Bildserier

Bildserier som tagits med Smart Photo Selector, seriefotografering eller Motion Snapshot listas som en enkel fil. Alla bilder i serien laddas ned om du väljer en bildserie för nedladdning.

Andra attribut

Filer av följande typ identifieras också med attributikoner:

 • : 3D-bilder i MPO-format
 • : Bilder tagna med Smart Photo Selector
 • : Bilder som tagits i en serie med ett av serietagningslägena
 • : Motion Snapshot-bilder
 • : Bilder som valts för uppladdning på kameran