Nikon

Fönstret [Transfer Queue (Överföringskö)]

Visa nedladdningsförloppet.

Överföringskö
En lista över filer som ska överföras och väntar på att laddas ned. En förloppsindikator och indikering av återstående tid visas samtidigt som varje bild laddas ned.
[Source (Källa)]/[Destination]
Visar källmappen och målmappen för aktuell fil.
Radera
Klicka på denna knapp för att välja bort filen och ta bort den från överföringskön.