Schreiber

Problemen tijdens het downloaden

Controleer het volgende als u problemen ondervindt bij het downloaden van foto’s.

Cd’s en dvd’s worden niet vermeld op het tabblad [Bron]

Nikon Transfer 2 kan niet worden gebruikt om bestanden te kopiëren tussen cd’s, dvd’s en harde schijven. Kopieer de bestanden rechtstreeks of gebruik de importeertools die bij het besturingssysteem van de computer zijn meegeleverd.

Bestanden kunnen niet worden overgespeeld

  • Wordt de camera of geheugenkaart vermeld op het tabblad [Bron] van het paneel [Opties]? Zo niet, controleer dan of de camera aan is en goed is aangesloten en of de geheugenkaart correct in de kaartlezer of geheugenkaartsleuf is geplaatst.
  • Is de apparaatknop voor de gewenste camera of geheugenkaart uitgeschakeld op het tabblad [Bron] van het paneel [Opties]? Klik op de apparaatknop om de gewenste camera of verwijderbare media te selecteren.

NX Studio start niet wanneer het downloaden is voltooid

  • Controleer of er een vinkje verschijnt naast [Doelmap in het volgende programma openen] op het tabblad [Voorkeuren] in het paneel [Opties] en of [NX Studio] is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu.
  • Zijn alle bestanden op de camera of geheugenkaart eerder gedownload? Als [Alleen nieuwe bestanden overspelen] is geselecteerd op het tabblad [Voorkeuren] van het paneel [Opties] en er geen nieuwe bestanden zijn om te downloaden, worden er geen bestanden gedownload en zal NX Studio of andere geselecteerde software niet starten.