Schreiber

Het [Wijzig]-menu

[Verwijderen]
Verwijder de foto’s die op dit moment zijn geselecteerd in het paneel [Miniaturen]. Deze opdracht kan ook worden gebruikt terwijl het downloaden wordt onderbroken voor het verwijderen uit de downloadwachtrij van de foto’s die op dat moment zijn geselecteerd in het paneel [Overspeelwachtrij].
[Bestanden selecteren]
Selecteer bestanden die voldoen aan de criteria die zijn opgegeven via het submenu.
[Alles selecteren]
Selecteer alle bestanden.
[Selectie annuleren]
Annuleer de selectie van alle geselecteerde bestanden.