Schreiber

Het [Overspeelwachtrij]-paneel

Downloaden in uitvoering bekijken.

Overspeelwachtrij
Een lijst van de bestanden die worden overgespeeld en wachten op downloaden. Een voortgangsbalk en de resterende tijd worden weergegeven terwijl elke foto wordt gedownload.
[Bron]/[Doel]
Het bronapparaat en de doelmap voor het betreffende bestand.
Verplaats naar prullenmand
Klik op deze knop om de selectie van het bestand te annuleren en het bestand uit de overspeelwachtrij te verwijderen.