• Android
  • iOS

Het App-opties > Nauwkeurigheid locatiegegevens-item in het appmenu bepaalt hoe vaak het smartapparaat locatiegegevens bijwerkt. Minder vaak bijwerken beperkt de nauwkeurigheid van de vastgelegde gegevens, maar vermindert ook het stroomverbruik.

  1. Tik op .

  2. Tik op App-opties.

  3. Tik op Nauwkeurigheid locatiegegevens.

  4. Tik op de gewenste optie.

  1. Tik op .

  2. Tik op App-opties.

  3. Tik op Nauwkeurigheid locatiegegevens.

  4. Tik op de gewenste optie.

“Laag”

Om SnapBridge toegang te geven tot locatiegegevens, start de iOS-instellingen-app en ga naar SnapBridge > Locatie.

iOS 14 of hoger

Als uw iOS-apparaat een venster weergeeft waarop staat dat de functie “precieze locatie” niet is ingeschakeld, volgt u de instructies op het scherm om nauwkeurige locatie in te schakelen. De nauwkeurigheid van locatiegegevens kan niet worden aangepast als precieze locatie niet is ingeschakeld.