• Android
  • iOS

Selecteer, om te kiezen waar foto’s worden opgeslagen die van de camera zijn gedownload, App-opties > Bestemming in het appmenu (merk op dat deze optie alleen voor Android-apparaten beschikbaar is).

  1. Tik op .

  2. Tik op App-opties.

  3. Tik op Bestemming.

  4. Tik op Intern geheugen (/DCIM/Nikon/SnapBridge) om gedownloade foto’s op te slaan in de map “/Nikon/SnapBridge” in het interne geheugen van het smartapparaat, of tik op Opgegeven map om een nieuwe map aan te maken of kies uit een lijst van bestaande mappen.

Deze functie is niet beschikbaar in de iOS-versie.