• Android
  • iOS

Als u het smartapparaat zo wilt configureren dat het de huidige tijd aan de camera meldt, opent u het tabblad en selecteert u (aan) en (aan) voor Auto koppeling > Auto koppeling en Klokken synchroniseren, respectievelijk. Merk op dat voor het synchroniseren van de cameraklok met het smartapparaat mogelijk extra instellingen op de camera nodig zijn; raadpleeg de handleiding van de camera voor meer informatie.