• Android
 • iOS

Gebruik SnapBridge om de camera zoals hieronder beschreven met uw smartapparaat te koppelen.

Vóór het koppelen

Voordat u verder gaat:

 • Schakel bluetooth in op het smartapparaat (als u een eerdere versie van Android dan versie 12 gebruikt, moet u ook locatiediensten inschakelen; zie voor meer informatie de documentatie die met uw apparaat is meegeleverd),
 • Vergeet niet te controleren of de accu’s in de camera en het smartapparaat volledig opgeladen zijn om onverwacht stroomverlies te voorkomen, en
 • Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is op de geheugenkaart van de camera.

Nikon Z-vatting systeemcamera’s

 1. Camera: Schakel de camera in.

 2. Camera: Selecteer Verbinden met smartapparaat > Koppelen (Bluetooth) in de menu’s, markeer vervolgens Koppelen starten en druk op J om de cameranaam weer te geven.

 3. Smartapparaat: Start SnapBridge op het smartapparaat en tik op Maak verbinding met de camera.

  Koppelen na starten

  Als u het koppelen hebt overgeslagen door op Overslaan te tikken in de rechterbovenhoek of het welkomstvenster, tik dan op Maak verbinding met de camera in het tabblad en ga verder naar de volgende stap.

 4. Smartapparaat: Tik op het gewenste model en tik vervolgens op Koppelen (Bluetooth) wanneer daarom wordt gevraagd.

  Opmerking: deze stap is niet nodig wanneer de apparaten opnieuw worden gekoppeld.

  Opmerking: als u een eerdere versie van Android dan versie 12 gebruikt, moet u locatiediensten inschakelen wanneer u bluetooth gebruikt. Zorg ervoor dat u locatietoegang verleent als daarom wordt gevraagd.

  Opmerking: als u Android versie 12 of later gebruikt, moet u bluetooth-toestemmingen verlenen (toestemming om te zoeken naar en verbinding te maken met bluetooth-apparaten in de buurt). Zorg ervoor dat u toestemming verleent als daarom wordt gevraagd.

  Ondersteunde camera niet weergegeven?

  Controleer of de SnapBridge-app up-to-date is. Als u de nieuwste versie gebruikt en er wordt geen optie voor uw camera weergegeven, sluit u de app af, controleert u of deze niet actief is op de achtergrond (de procedure is afhankelijk van het smartapparaat; zie de documentatie die is meegeleverd met uw apparaat voor meer informatie), controleert u of het apparaat is verbonden met het internet en start u de app opnieuw.

 5. Smartapparaat: Tik op de cameranaam.

 6. Camera/smartapparaat: Controleer of de camera en het smartapparaat dezelfde verificatiecode weergeven (de code is rood omcirkelt in onderstaande afbeeldingen).

 7. Camera/smartapparaat: Start het koppelen.

  • Camera: Druk op J.
  • Smartapparaat: Tik op KOPPELEN (de rood omcirkelde knop in onderstaande afbeelding, die mogelijk anders wordt aangeduid in verschillende versies van het besturingssysteem).

  Koppelingsfout

  Als u te lang wacht tussen het indrukken van de knop op de camera en tikken op de knop in SnapBridge, dan zal het koppelen mislukken en wordt een fout weergegeven.

  • Camera: Druk op J en keer terug naa Stap 1.
  • Smartapparaat: Tik op OK en keer terug naar Stap 5.
 8. Smartapparaat: Tik op OK wanneer het koppelen is voltooid. Het tabblad wordt weergegeven.

  Het verbindingsstatuspictogram

  De verbindingsstatus wordt aangeduid door de volgende pictogrammen in de rechterbovenhoek van het -tabblad:

  Geen Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. Als er geen signaal kan worden gedetecteerd, zelfs niet als het apparaat zich dichtbij de camera bevindt, controleert u dan de netwerkinstellingen van de camera.

  De SnapBridge-app heeft het Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. U hebt nu toegang tot de verschillende functies van de SnapBridge-app.

  De SnapBridge-app heeft een Bluetooth-verbinding met de camera tot stand gebracht of is bezig met het downloaden van foto’s.

Als het koppelen mislukt

Als zich een fout voordoet tijdens het koppelen, lees dan de oplossingen hier alvorens opnieuw proberen te koppelen.

Koppelen met meerdere camera’s

Tik om te koppelen met extra camera’s op , selecteer Camera toevoegen en herhaal Stap 4–8. SnapBridge kan met maximaal 5 camera’s worden gekoppeld.

SnapBridge voor het eerst starten

Als wordt gevraagd om de SnapBridge-app toestemming te geven voor toegang tot opslag- of locatiegegevens, volg dan de instructies op het scherm, omdat anders veel functies niet beschikbaar zijn.

Overige camera’s

Opmerking: sommige schermen kunnen voor sommige camera's verschillen van de hier getoonde schermen.

 1. Camera: Schakel de camera in.

 2. Camera: Selecteer in de menu’s Verbinden met smartapparaat of Verbinden met smartapparaat > Koppelen (Bluetooth), markeer vervolgens Starten of Koppelen starten en druk op J (in het geval van camera’s die geen van beide opties om te Starten aanbieden, kan het laatste deel van deze stap worden overgeslagen).

  Wanneer de camera een van de onderstaande dialoogvensters voor koppeling weergeeft, maak dan uw smartapparaat gereed en ga verder naar de volgende stap.

  Andere aanwijzingen

  Mogelijkerwijs geeft de camera niet het hieronder getoonde bericht weer. Geeft de camera het volgende bericht weer, druk dan op J en ga verder naar de volgende stap.

  Geeft de camera een NFC-venster weer, raak dan de NFC-antenne op het smartapparaat naar het camera logo aan (N-Mark), wacht vervolgens tot SnapBridge gaat starten en ga verder naar Stap 7. Druk, om verder te gaan zonder NFC te gebruiken, op de cameraknop J en ga verder naar de volgende stap.

 3. Smartapparaat: Start SnapBridge op het smartapparaat en tik op Maak verbinding met de camera.

  Koppelen na starten

  Als u op Overslaan in de rechterbovenhoek van het welkomstscherm hebt getikt om koppelen over te slaan wanneer SnapBridge voor het eerst wordt gestart, tik dan op Maak verbinding met de camera in de tab en ga verder naar Stap 4.

  Cameranaam niet weergegeven

  SnapBridge toont niet de naam van de camera als het wordt gestart voordat de camera de startprompt weergeeft (Stap 2). Sluit SnapBridge af en controleer of deze niet actief is op de achtergrond (de procedure verschilt per smartapparaat; zie voor meer informatie de documentatie die is meegeleverd met uw apparaat) alvorens op het SnapBridge-pictogram te klikken om SnapBridge opnieuw te starten.

 4. Smartapparaat: Tik op het gewenste model.

  Opmerking: deze stap is niet nodig wanneer de apparaten opnieuw worden gekoppeld.

  Opmerking: als u een eerdere versie van Android dan versie 12 gebruikt, moet u locatiediensten inschakelen wanneer u bluetooth gebruikt. Zorg ervoor dat u locatietoegang verleent als daarom wordt gevraagd.

  Opmerking: als u Android versie 12 of later gebruikt, moet u bluetooth-toestemmingen verlenen (toestemming om te zoeken naar en verbinding te maken met bluetooth-apparaten in de buurt). Zorg ervoor dat u toestemming verleent als daarom wordt gevraagd.

  Ondersteunde camera niet weergegeven?

  Controleer of de SnapBridge-app up-to-date is. Als u de nieuwste versie gebruikt en er wordt geen optie voor uw camera weergegeven, sluit u de app af, controleert u of deze niet actief is op de achtergrond (de procedure is afhankelijk van het smartapparaat; zie de documentatie die is meegeleverd met uw apparaat voor meer informatie), controleert u of het apparaat is verbonden met het internet en start u de app opnieuw.

 5. Smartapparaat: Tik op de cameranaam.

 6. Camera/smartapparaat: Controleer of de camera en het smartapparaat dezelfde verificatiecode weergeven (de code is rood omcirkelt in onderstaande afbeeldingen).

 7. Camera/smartapparaat: Start het koppelen.

  • Camera: Druk op J.
  • Smartapparaat: Tik op KOPPELEN (de rood omcirkelde knop in onderstaande afbeelding, die mogelijk anders wordt aangeduid in verschillende versies van het besturingssysteem).

  Koppelingsfout

  Als u te lang wacht tussen het indrukken van de knop op de camera en tikken op de knop in SnapBridge, dan zal het koppelen mislukken en wordt een fout weergegeven.

  • Camera: Druk op J en keer terug naar Stap 1.
  • Smartapparaat: Tik op OK en keer terug naar Stap 3.
 8. Camera/smartapparaat: Volg de instructies op het scherm.

  • Camera: Druk op J. Zodra het koppelen is voltooid, toont de camera een bericht met de mededeling dat de camera en het smartapparaat verbonden zijn. Druk op J en volg de instructies op het scherm.

   Opmerking: afhankelijk van de camera kan er in plaats van deze melding een dialoogvenster verschijnen dat automatisch van het scherm verdwijnt.

  • Smartapparaat: Het koppelen is voltooid. Tik op OK om de tab af te sluiten.

   Het verbindingsstatuspictogram

   De verbindingsstatus wordt aangeduid door de volgende pictogrammen in de rechterbovenhoek van het -tabblad:

   Geen Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. Als er geen signaal kan worden gedetecteerd, zelfs niet als het apparaat zich dichtbij de camera bevindt, controleert u dan de netwerkinstellingen van de camera.

   De SnapBridge-app heeft het Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. U hebt nu toegang tot de verschillende functies van de SnapBridge-app.

   De SnapBridge-app heeft een Bluetooth-verbinding met de camera tot stand gebracht of is bezig met het downloaden van foto’s.

Als het koppelen mislukt

Als zich een fout voordoet tijdens het koppelen, lees dan de oplossingen hier alvorens opnieuw proberen te koppelen.

Koppelen met meerdere camera’s

Tik om te koppelen met extra camera’s op , selecteer Camera toevoegen en herhaal Stap 4–8. SnapBridge kan met maximaal 5 camera’s worden gekoppeld.

SnapBridge voor het eerst starten

Als wordt gevraagd om de SnapBridge-app toestemming te geven voor toegang tot opslag- of locatiegegevens, volg dan de instructies op het scherm, omdat anders veel functies niet beschikbaar zijn.

Vóór het koppelen

Voordat u verder gaat:

 • Schakel bluetooth en locatiediensten in op het smartapparaat (zie voor meer informatie de documentatie die met uw apparaat is meegeleverd),
 • Vergeet niet te controleren of de accu’s in de camera en het smartapparaat volledig opgeladen zijn om onverwacht stroomverlies te voorkomen, en
 • Controleer of er voldoende geheugen beschikbaar is op de geheugenkaart van de camera.

Nikon Z-vatting systeemcamera’s

 1. Camera: Schakel de camera in.

 2. Camera: Selecteer Verbinden met smartapparaat > Koppelen (Bluetooth) in de menu’s, markeer vervolgens Koppelen starten en druk op J om de cameranaam weer te geven.

 3. iOS-apparaat: Start SnapBridge op het iOS-apparaat en tik op Maak verbinding met de camera.

  Koppelen na starten

  Als u het koppelen hebt overgeslagen door op Overslaan te tikken in de rechterbovenhoek of het welkomstvenster, tik dan op Maak verbinding met de camera in het tabblad en ga verder naar de volgende stap.

 4. iOS-apparaat: Tik op het gewenste model en tik vervolgens op Koppelen (Bluetooth) wanneer daarom wordt gevraagd.

  Opmerking: deze stap is niet nodig wanneer de apparaten opnieuw worden gekoppeld.

  Ondersteunde camera niet weergegeven?

  Controleer of de SnapBridge-app up-to-date is. Als u de nieuwste versie gebruikt en er wordt geen optie voor uw camera weergegeven, sluit u de app af, controleert u of deze niet actief is op de achtergrond, controleert u of het apparaat is verbonden met het internet en start u de app opnieuw.

 5. iOS-apparaat: Tik op de cameranaam.

 6. iOS-apparaat: Een bevestigingsvenster wordt weergegeven; lees de koppelingsinstructies aandachtig door en tik op Begrepen.

 7. iOS-apparaat: Tik op de cameranaam als daarom wordt gevraagd.

 8. Camera/iOS-apparaat: Start het koppelen.

  • Camera: Druk op J.
  • iOS-apparaat: Tik op Koppel (de rood omcirkelde knop in onderstaande afbeelding, die mogelijk anders wordt aangeduid in verschillende versies van het besturingssysteem).

  Koppelingsfout

  Als u te lang wacht tussen het indrukken van de knop op de camera en tikken op de knop in SnapBridge, dan zal het koppelen mislukken en wordt een fout weergegeven.

 9. iOS-apparaat: Tik op OK wanneer het koppelen is voltooid. Het tabblad wordt weergegeven.

  Het verbindingsstatuspictogram

  De verbindingsstatus wordt aangeduid door de volgende pictogrammen in de rechterbovenhoek van het -tabblad:

  Geen Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. Als er geen signaal kan worden gedetecteerd, zelfs niet als het apparaat zich dichtbij de camera bevindt, controleert u dan de netwerkinstellingen van de camera.

  De SnapBridge-app heeft het Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. U hebt nu toegang tot de verschillende functies van de SnapBridge-app.

  De SnapBridge-app heeft een Bluetooth-verbinding met de camera tot stand gebracht of is bezig met het downloaden van foto’s.

Als het koppelen mislukt

Als zich een fout voordoet tijdens het koppelen, lees dan de oplossingen hier alvorens opnieuw proberen te koppelen.

Koppelen met meerdere camera’s

Tik om te koppelen met extra camera’s op , selecteer Camera toevoegen en herhaal Stap 4–9. SnapBridge kan met maximaal 5 camera’s worden gekoppeld.

SnapBridge voor het eerst starten

Als wordt gevraagd om de SnapBridge-app toestemming te geven voor toegang tot foto's op het smartapparaat, volg dan de instructies op het scherm.

Overige camera’s

Opmerking: sommige schermen kunnen voor sommige camera's verschillen van de hier getoonde schermen.

 1. Camera: Schakel de camera in.

 2. Camera: Selecteer in de menu’s Verbinden met smartapparaat of Verbinden met smartapparaat > Koppelen (Bluetooth), markeer vervolgens Starten of Koppelen starten en druk op J (in het geval van camera’s die geen van beide opties om te Starten aanbieden, kan het laatste deel van deze stap worden overgeslagen).

  Wanneer de camera een van de onderstaande dialoogvensters voor koppeling weergeeft, maak dan uw smartapparaat gereed en ga verder naar de volgende stap.

  Andere aanwijzingen

  Wordt een van de volgende berichten weergegeven, druk dan herhaaldelijk op J totdat u het verzoek krijgt SnapBridge te starten.

 3. iOS-apparaat: Start SnapBridge op het smartapparaat en tik op Maak verbinding met de camera.

  Koppelen na starten

  Als u op Overslaan in de rechterbovenhoek van het welkomstscherm hebt getikt om koppelen over te slaan wanneer SnapBridge voor het eerst wordt gestart, tik dan op Maak verbinding met de camera in de tab en ga verder naar Stap 4.

  Cameranaam niet weergegeven

  SnapBridge toont niet de naam van de camera als het wordt gestart voordat de camera de startprompt weergeeft (Stap 2). Sluit SnapBridge af en controleer of het niet actief is op de achtergrond alvorens op het SnapBridge-pictogram te klikken om SnapBridge opnieuw te starten.

 4. iOS-apparaat: Tik op het gewenste model.

  Opmerking: deze stap is niet nodig wanneer de apparaten opnieuw worden gekoppeld.

  Ondersteunde camera niet weergegeven?

  Controleer of de SnapBridge-app up-to-date is. Als u de nieuwste versie gebruikt en er wordt geen optie voor uw camera weergegeven, sluit u de app af, controleert u of deze niet actief is op de achtergrond, controleert u of het apparaat is verbonden met het internet en start u de app opnieuw.

 5. iOS-apparaat: Tik op de cameranaam.

 6. iOS-apparaat: Een bevestigingsvenster wordt weergegeven; lees de koppelingsinstructies aandachtig door en tik op Begrepen.

 7. iOS-apparaat: Tik op de cameranaam als daarom wordt gevraagd.

 8. Camera/iOS-apparaat: Start het koppelen.

  • Camera: Druk op J.
  • iOS-apparaat: Tik op Koppel (de rood omcirkelde knop in onderstaande afbeelding, die mogelijk anders wordt aangeduid in verschillende versies van het besturingssysteem).

  Koppelingsfout

  Als u te lang wacht tussen het indrukken van de knop op de camera en tikken op de knop in SnapBridge, dan zal het koppelen mislukken en wordt een fout weergegeven.

 9. Camera/iOS-apparaat: Volg de instructies op het scherm.

  • Camera: Druk op J. Zodra het koppelen is voltooid, toont de camera een bericht met de mededeling dat de camera en het smartapparaat verbonden zijn. Druk op J en volg de instructies op het scherm.

   Opmerking: afhankelijk van de camera kan er in plaats van deze melding een dialoogvenster verschijnen dat automatisch van het scherm verdwijnt.

  • iOS-apparaat: Het koppelen is voltooid. Tik op OK om de tab af te sluiten.

   Het verbindingsstatuspictogram

   De verbindingsstatus wordt aangeduid door de volgende pictogrammen in de rechterbovenhoek van het -tabblad:

   Geen Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. Als er geen signaal kan worden gedetecteerd, zelfs niet als het apparaat zich dichtbij de camera bevindt, controleert u dan de netwerkinstellingen van de camera.

   De SnapBridge-app heeft het Bluetooth-signaal van de camera gedetecteerd. U hebt nu toegang tot de verschillende functies van de SnapBridge-app.

   De SnapBridge-app heeft een Bluetooth-verbinding met de camera tot stand gebracht of is bezig met het downloaden van foto’s.

Als het koppelen mislukt

Als zich een fout voordoet tijdens het koppelen, lees dan de oplossingen hier alvorens opnieuw proberen te koppelen.

Koppelen met meerdere camera’s

Tik om te koppelen met extra camera’s op , selecteer Camera toevoegen en herhaal Stap 4–9. SnapBridge kan met maximaal 5 camera’s worden gekoppeld.

SnapBridge voor het eerst starten

Als wordt gevraagd om de SnapBridge-app toestemming te geven voor toegang tot foto's op het smartapparaat, volg dan de instructies op het scherm.