Nikon

[Log Matching (Günlük Eşleştirme)]

Yol günlükleri için ayarları yapın.

[Yükseklik/Derinlik için Birim]
Yükseklik ve derinlikteki değişimi gösteren grafikte kullanılan birimleri seçin. [Bilgisayar ayarını kullan] öğesini seçmek, birimleri işletim sistemi için seçilenlerle eşleştirir.
[Saat Dilimi]
Resimlerin kaydedildiği konumun, UTC ile konumdaki saat dilimi arasındaki saat ve dakika farkı olarak ifade edilen saat dilimini seçin.
[Konum Ata]
Yol günlüklerine göre resimlere konum verileri eklerken NX Studio’nun nasıl davranacağını seçin (0 Yol Günlüklerini İçe Aktarma).