Nikon

[Harita]

Harita gösterimi ayarlarını yapın.

[Sunucu Bağlantısı]

Harita gösterimi için bir harita sunucusu seçin.

 • [Bu sunucuya her zaman bağlan]: Seçilen sunucuya her zaman bağlanın.
 • [Otomatik olarak seçilen sunucuya bağlan]: Mevcut IP adresinize göre [Bu sunucuya her zaman bağlan] menüsünden ülkeniz veya bölgeniz için sunucuyu otomatik olarak seçin. IP adresinize göre bir sunucu seçemiyorsanız NX Studio işletim sisteminden gelen bilgilere göre bir sunucu seçilecektir. [Bu sunucuya her zaman bağlan] menüsünde ülkeniz veya bölgeniz için sunucu yoksa Amerika Birleşik Devletleri sunucusu kullanılacaktır.
[Ana Konum]

Harita ekranı araç çubuğunda öğesine tıkladığınızda görüntülenen konum, ana konum olarak ayarlanabilir. Geçerli klasördeki resimler için konum verileri yoksa ana konum görüntülenecektir.

 • [Otomatik olarak ayarla]: Ana konumu otomatik olarak ayarlar.

  • [İşletim sisteminin ülkesini ve bölgesini kullanarak ayarla]: Ana konum, işletim sisteminin ülke ve bölge ayarlarına göre seçilir.
  • [IP adresini kullanarak ayarla]: NX Studio, geçerli IP adresinize göre bir ana konum seçer. IP adresinize göre bir konum seçemiyorsanız NX Studio işletim sisteminden gelen bilgilere göre bir konum seçilecektir.
 • [Manuel olarak ayarla]: Ana konumu ve ölçeği haritanın geçerli olarak görüntülenen bölümüne ayarlamak için [Geçerli Konumu Kullan] öğesini seçin.
 • [Dünya haritasını kullan]: Ana konumu tüm yerküre görünümü olarak ayarlayın.
[Çekim Konumu]

Konum verileri dahil edilmiş bir resim seçildiğinde harita görünümüne geçmek, resmin konumunu gösteren bir iğne () görüntüler. Geçerli klasörlerde konum verilerine sahip birden fazla resim olduğunda gösterilen ekranı seçin.

 • [Klasördeki tüm görüntülerin konumlarını göster]: NX Studio klasördeki tüm resimler için iğneleri gösterir.
 • [Klasördeki seçilen görüntülerin konumlarını göster]: NX Studio yalnızca geçerli seçimdeki resimler için iğneleri gösterir.
[Konum verilerine sahip görüntüler seçildiğinde]

Konum verilerine sahip resimler seçildiğinde NX Studio’nun haritayı çekim konumlarına yeniden ortalayıp ortalamayacağını seçin.

 • [Haritayı ilgili tüm iğneleri kapsayacak şekilde kaydır ve yakınlaştır]: NX Studio, çekim konumlarını göstermek için haritayı yeniden ortalar. Çekim verilerine sahip birden fazla resim seçilirse ölçek, seçilen tüm resimlerin konumlarını göstermek üzere ayarlanacaktır.
 • [Hiçbir şey yapma]: Konum verilerine sahip resimler seçmek haritayı yeniden ortalamaz. Harita, harita araç çubuğundaki öğesine tıklanarak yine de seçilen resimlerde yeniden ortalanabilir.
[Yolu Görüntüle]

Seçilen resimleri çekim sırasına göre ([İğneleri çekim sırasında bağla]) veya resimlerin seçildiği sıraya göre ([İğneleri seçim sırasında bağla]; 0 Yol Günlüklerini Görüntüleme) bağlayan düz çizgi yolları gösterin.

 • [Simge hareket ederken açılır pencereleri göster]: Güzergah oynatma konum verilerine sahip bir resmin iğnesine ulaştığında açılır pencerede resmin bir önizlemesini görüntüleyin.