Nikon

Yol Günlüklerini İçe Aktarma

Uyumlu fotoğraf makineleri, akıllı telefonlar ve GNSS alıcıları düzenli aralıklarda GNSS uydularından gelen konum verilerini alır. Bu konum verilerinden oluşturulan yol günlükleri NX Studio’ya yüklenebilir ve haritada görüntülenebilir.

Yol Günlükleri

Yol günlüklerini kaydetmeye ve yüklemeye ilişkin bilgiler için fotoğraf makineniz, akıllı telefonunuz veya GNSS alıcınızın belgelerine bakın.

Desteklenen Biçimler

Aşağıdaki izleme günlüğü dosyası türleri desteklenmektedir:

 • NMEA (“.nmea”, “.nma”, “.log” uzantıları)
 • GPX (“.gpx” uzantısı)

Yol Günlüklerini Açma ve Görüntüleme

Yol günlüklerini bir kart okuyucu veya benzeri bir yöntem kullanarak bilgisayara kopyalayın.

 1. Harita araç çubuğunda “yol günlüklerini görüntüle” () seçeneğini etkinleştirmek [Log Matching (Günlük Eşleştirme)] kontrollerini görüntüler.

 2. Bir yol günlüğü eklemek için [İzleme Günlüğü Dosyası] altında [Ekle] öğesine tıklayın ve yolu haritada görüntülemek üzere istediğiniz dosyayı seçin.

 3. Yolun başlangıcı ve sonu başlangıç () ve bitiş () iğneleriyle gösterilir.

Yol Günlüklerini İçe Aktarma

 • Günlük eşleştirme listesinde tek seferde en fazla on yol günlüğü gösterilir. Yollar, listeden günlükleri seçerek görüntülenebilir.
 • Yolları göstermek veya gizlemek için bitişik onay kutularını () açık veya kapalı duruma getirmek için tıklayın.
 • Listede geçerli olarak seçilen günlükler [İzleme Günlüğü Dosyası] altındaki [Kaldır] düğmesine tıklayarak kaldırılabilir.

Yol Günlüklerine Resimler Ekleme

Resimler, yol günlüklerindeki konumlarla kayıt tarihi ve saatine göre eşleştirilebilir. Daha önce konum verileri olmayan birden fazla resme eşzamanlı olarak konum verileri eklenebilir.

 1. Yol günlüğünün tarih ve saatleri ile eşleşen tarih ve saatlerde kaydedilen resimler içeren bir klasör seçin, film şeridini görüntüleyin ve [Log Matching (Günlük Eşleştirme)] altındaki [Çalıştır] düğmesine tıklayın.

  Konum Verileri

  İzleme etkinken veya günlüklerin başlangıç veya bitiş zamanından bir saat içinde çekilen resimlere konum verileri eklenecektir.

 2. Günlüğün kapladığı süre boyunca çekilen resimlerin küçük resimleri onay işaretleri () ve harita iğneleriyle () gösterilir.

  Konum Verileri Atanamayan Resimler

  Konum verileri atanamayan resimler simgeleriyle gösterilir.

  İzleme Noktaları

  Yol günlüğü üzerinde GNSS uydularından konum verilerinin alındığı noktalara “izleme noktaları” adı verilir. İzleme noktaları, resim kayıt saatlerine doğrudan bağlı olmayan belirlenen aralıklarla eklenir. Varsayılan ayarlarda, resimler, resimlerin çekildiği zamanla en yakın eşleşen izleme noktalarıyla eşleştirilir. Resimler ile izleme noktaları arasındaki eşleşme, [Seçenekler] diyaloğundaki [Log Matching (Günlük Eşleştirme)] seçeneği aracılığıyla ayarlanabilir (0 Eşleştirme Seçenekleri).

 3. Resim konumlarını görüntülemek için küçük resimlere tıklayın; seçilen resimlerin iğneleri kırmızı görüntülenir (). Bunun aksine, harita iğnelerine tıklamak ilgili resimlerin küçük resimlerini seçer.

  Eşleşmeleri Kaldırma

  Resimler, küçük resimlerden onay işaretlerini kaldırarak haritadan kaldırılabilir, bu durumda resimlere konum verileri eklenmeyecektir.

 4. Seçilen resimlere konum verileri eklemek için [Log Matching (Günlük Eşleştirme)] altındaki [Kaydet] düğmesine tıklayın ve uyarı verildiğinde [Evet] öğesine tıklayın.

 5. Küçük resimler üzerinde konum verileri simgeleri () görünecektir.

  Konum Verilerini Manipüle Etme

  Resimlere eklenen konum verileri manuel olarak düzenlenebilir (0 Konum Verilerini Düzenleme).

Eşleştirme Seçenekleri

Günlük Eşleştirme [Çalıştır] düğmesine tıkladıktan sonra, NX Studio'nun resimleri izleme noktaları ile nasıl eşleştireceğini seçmek için [Seçenekler] diyaloğunun [Log Matching (Günlük Eşleştirme)] bölümündeki [Konum Ata] seçeneklerini kullanın.

Aşağıdaki örnekte, farklı seçeneklerin NX Studio’nun 10:32’de çekilen bir resme konum verilerini 10:30’da (a) ve 10:35’te (b) kaydedilen izleme noktalarına göre nasıl atayacağını nasıl belirlediğini gösterir.

[En yakın izleme noktası (tek nokta)]

Resimler, resimlerin çekildiği zamanla en yakın eşleşen izleme noktalarıyla eşleştirilir. Bu durumda, izleme noktası (a) için konum verileri resme eklenecektir.

[Son ve sonraki izleme noktaları (iki nokta)]

NX Studio, her resim için kayıt zamanı ile en yakın iki izleme noktasının zamanları arasındaki farka dayanan bir çekim konumu hesaplar. Bu örnekte, resme (a) ve (b) noktaları arasındaki yolun beşte ikisindeki bir konum atanacaktır.

Yol Günlüklerine Yükseklik/Derinlik Ölçümleri Ekleme

Yol günlükleri, Nikon dijital fotoğraf makineleriyle kaydedilen yükseklik/derinlik günlükleri ile birleştirilebilir. Yükseklik veya derinlik verileri yol günlüklerindeki izleme noktalarına eklenecektir.

Yükseklik/Derinlik Günlükleri

 • Yükseklik/derinlik günlükleri, belirlenen aralıklarda yüksekliği veya derinliği kaydeden yükseklik ölçerler veya derinlik sensörlerine sahip Nikon dijital fotoğraf makineleri tarafından oluşturulur.
 • Her aralıkta kaydedilen konum ile yükseklik veya derinliğe bir “izleme noktası” adı verilir.
 1. [Görünüm] menüsünde, [Harita Görüntüleme Seçenekleri] > [Yükseklik ve İzleme Günlüklerini Birleştir] öğesini seçin.
 2. [Seç] öğesine tıklayın ve bir yol günlüğü seçin. İzleme günlüğü dosyası adı, dosya türü ve başlangıç ve bitiş saatleri izleme günlüğü dosyası listesinde görünür.

 3. [Ekle] öğesine tıklayın ve bir yükseklik/derinlik günlüğü seçin.

  Yükseklik/Derinlik Günlükleri

  • Günlük eşleştirme listesinde tek seferde en fazla on yükseklik/derinlik günlüğü gösterilir. Yollar, listeden günlükleri seçerek görüntülenebilir.
  • Yolları göstermek veya gizlemek için bitişik onay kutularını () açık veya kapalı duruma getirmek için tıklayın.
  • Listede geçerli olarak seçilen günlükler [Yükseklik/Derinlik Gün. Dos.] yanındaki [Kaldır] düğmesine tıklayarak kaldırılabilir.
 4. Günlükleri birleştirmek ve [Yükseklik Günlüğünü İzleme Günlüğüyle Birleştir] diyaloğundan çıkmak için [Kaydet] öğesine tıklayın.

  Yükseklik/Derinlik Verileri

  Varsayılan ayarlarda, yükseklik/derinlik ölçümleri, ölçümlerin kaydedildiği zamanla en yakın eşleşen izleme noktalarıyla eşleştirilir. Yükseklik/derinlik ölçümleri ile izleme noktaları arasındaki eşleşme, [Seçenekler] diyaloğundaki [Log Matching (Günlük Eşleştirme)] seçeneği aracılığıyla ayarlanabilir (0 Eşleştirme Seçenekleri).