Nikon

Picture Control’ler Aracı

Picture Control’leri ayarlayın. Bu aracın yalnızca RAW resimlerle kullanılabildiğini unutmayın.

Renkli Baskı İşlemi

Bir renkli baskı işlemi seçin. Picture Control seçimi, seçilen seçeneğe göre değişir. [Fotoğraf makinesi uyumlu], NRW biçimindeki RAW resimler veya en son Picture Control’leri destekleyen bir fotoğraf makinesiyle çekilen resimler için tek seçenektir.

  • [En Son Picture Control]: Renkler [Creative Picture Control] olarak tanımlananlar da dahil olmak üzere en son Picture Control’ler kullanılarak işlenir. Son çıkan fotoğraf makineleriyle eklenen Picture Control’ler ve parametreler, bu seçenekleri sunmayan modellerle çekilen RAW resimlere uygulanabilir.
  • [Fotoğraf makinesi uyumlu]: Renkler resmi çeken fotoğraf makinesinin Picture Control’leri kullanılarak işlenir. Fotoğraf makinesinde kullanılan renkli baskı ile eşleşen renkli baskı için bu seçeneği seçin.

Renkli Baskı İşlemi

İki renkli baskı seçeneğine sahip resimlerin mevcut olması durumunda varsayılan olarak seçilen seçenek, [Seçenekler] diyaloğundaki [NEF (RAW) İşleme] > [Renkli Baskı İşlemi] kullanılarak seçilebilir (0 [NEF (RAW) İşleme]).

Picture Control
Geçerli seçimdeki resimler için bir Picture Control seçin.
Picture Control Parametreleri

Picture Control parametrelerini ayarlayın (0 Picture Control Parametreleri). Kullanılabilir olduğunda, parametreler [Otomatik] seçilerek otomatik olarak ayarlanabilir. Benzer koşullar altında çekilen resimler olması durumunda bile, sonuçların pozlamaya ve konunun çerçevedeki konumu ve boyutuna göre değişebileceğini unutmayın.

[Sıfırla]
Tüm parametreleri varsayılan değerlerine sıfırlayın.

Picture Control Parametreleri

Bir renkli baskı işlemi seçtikten sonra, bir Picture Control seçin ve Picture Control parametrelerini ayarlayın. Kullanılabilen parametreler, kullanılan fotoğraf makinesi ve seçilen renkli baskı işlemi ve Picture Control’e göre farklılık gösterir.

Son Picture Control’ler

Aşağıdaki parametreler, renkli baskı işlemi olarak [En Son Picture Control] seçildiğinde veya resim yalnızca en son Picture Control’leri destekleyen bir fotoğraf makinesiyle çekilmişse (yani üzerlerinde kullanılabilir tek renkli baskı işlemi [Fotoğraf makinesi uyumlu] olan resimler) kullanılabilir.

[Hızlı keskinleştirme]

Dengeli [Netleştirme], [Orta aralık keskinleştirme] ve [Netlik] için seviyeleri hızlı bir şekilde ayarlayın. Fotoğraf makinesinin netleştirmeyi otomatik olarak ayarlamasına izin vermek için [Otomatik] öğesini seçin. Çeşitli netleştirme parametreleri ayrıca manuel olarak da ayarlanabilir.

  • [Netleştirme]: Ayrıntıların ve ana hatların keskinliğini kontrol edin.
  • [Orta aralık keskinleştirme]: Desenlerin ve çizgilerin keskinliğini [Netleştirme] ve [Netlik] geçerli olanlar arasındaki ayrıntı seviyelerinde ayarlayın.
  • [Netlik]: Genel keskinliği ve daha kalın ana hatların keskinliğini, parlaklığı veya dinamik aralığı etkilemeden ayarlayın.
[Kontrast]
Kontrastı ayarlayın. Daha az kontrast için daha düşük değerler, daha fazla kontrast için daha yüksek değerler seçin. Geçerli Picture Control özel bir eğri kullanıyorsa bu parametreyi ayarlayamazsınız.
[Parlaklık]
Parlak noktalarda ve gölgelerde ayrıntı kaybetmeden parlaklığı ayarlayın. Geçerli Picture Control özel bir eğri kullanıyorsa bu parametreyi ayarlayamazsınız.
[Doygunluk]
Renklerin canlılığını kontrol edin. Daha fazla soluk renkler için daha düşük değerler, daha canlı renkler için daha yüksek değerler seçin.
[Ton]
Renk tonunu ayarlayın.
[Filtre Efekti]
Renkli filtrelerin etkilerini monokrom resimler üzerinde simüle edin.
[Tonlama]
Resimleri renkli kağıt üzerine yazdırma efektlerini taklit eden sonuçlar için temel bir renk tonu seçin.
[Doygunluk Ayarı]
[Tonlama] için seçilen renk tonunun doygunluğunu seçin. Doygunluk, [Tonlama] için [Siyah ve Beyaz] seçildiğinde ayarlanamaz.

“Otomatik”

[Otomatik] Picture Control seçildiğinde, ayarlar [A−2] ila [A+2] aralığında ayarlanabilir.

Creative Picture Control’ler

[Hayal], [Sabah] veya [Pop] gibi [Creative Picture Control] seçildiğinde bir [Efekt seviyesi] kaydırma çubuğu görüntülenir. Efekt seviyesini seçmek için kaydırma çubuğunu kullanın.

Önceki Picture Control’ler

Renkli baskı işlemi menüsü, renkli baskı yöntemleri seçenekleri sunuyorsa aşağıda listelenen parametreler [Fotoğraf makinesi uyumlu] seçildiğinde kullanılabilir.

[Hızlı Ayar]
Picture Control parametrelerine genel ayarlamalar yapın. Seçilen Picture Control’ün etkisi kaydırma çubuğunu sola sürükleyerek azaltılabilir veya sağa sürükleyerek yükseltilebilir. [Hızlı ayar] tüm Picture Control ayarlarını eşzamanlı olarak etkiler ve ayrı parametrelere ayrı ayrı yapılan değişiklikleri iptal eder.
[Netleştirme]
Ana hatların keskinliğini kontrol edin. Daha fazla netleştirme için daha yüksek değerler seçin.
[Netlik]
Netliği ayarlar. Bu seçenek yalnızca [Netlik] parametresini destekleyen fotoğraf makinelerini kullanarak çekilen resimlerle kullanılabilir.
[Kontrast]
Kontrastı ayarlayın. Daha az kontrast için daha düşük değerler, daha fazla kontrast için daha yüksek değerler seçin.
[Parlaklık]
Parlak noktalarda ve gölgelerde ayrıntı kaybetmeden parlaklığı ayarlayın.
[Doygunluk]
Renklerin canlılığını kontrol edin. Daha az doygunluk için daha düşük değerler, daha fazla doygunluk için daha yüksek değerler seçin.
[Ton]
Renk tonunu ayarlayın.
[Filtre Efekti]
Renkli filtrelerin etkilerini monokrom resimler üzerinde simüle edin.
[Tonlama]
Resimleri renkli kağıt üzerine yazdırma efektlerini taklit eden sonuçlar için temel bir renk tonu seçin.
[Doygunluk Ayarı]
[Tonlama] için seçilen renk tonunun doygunluğunu seçin. Doygunluk, [Tonlama] için [Siyah ve Beyaz] seçildiğinde ayarlanamaz.