Nikon

Menyn [Adjust (Justera)]

[Gray Point Sample Tool (Gråpunktsprovverktyg)]
Klicka var som helst i bilden för att justera vitbalansen så att provpixeln får en neutralt grå färg (0 Vitbalansverktyget).
[Crop Tool (Beskärningsverktyg)]
Beskära bilder (0 Beskära bilder).
[Straighten Tool (Upprätningsverktyg)]
Räta upp bilder (0 Upprätningsverktyget).
[Auto Retouch Brush Tool (Automatisk retuscheringspensel)]
Ta bort damm och repor (0 Retuscheringspensel).
[Color Control Point Tool (Färgkontrollpunktsverktyg)]
Förbättra bilder med färgkontrollpunkter (0 Färgkontrollpunktsverktyget).
[Copy All Adjustments (Kopiera alla justeringar)]
Kopiera alla justeringar till urklipp.
[Paste Adjustments (Klistra in justeringar)]
Klistra in justeringar från urklipp.
[Save All Adjustments (Spara alla justeringar)]
Spara de aktuella inställningarna för alla justeringar i en justeringsfil (0 Tillämpa justeringar på flera bilder samtidigt).
[Load Adjustments (Läs in justeringar)]
Läs in justeringar från en justeringsfil och tillämpa dem på bilderna i det aktuella valet (0 Tillämpa justeringar på flera bilder samtidigt).
[Revert to Original State (Återställ till ursprunglig status)]
Återställ alla ändringar och återställ bilderna till deras originalstatus.
[Revert to Last Saved State (Återställ till senast sparade status)]
Initiera justeringsfilen och avbryt alla ändringar som gjorts i NX Studio (0 Justeringshanteraren).