Nikon

Menyn [Image (Bild)]

[Rotate 90° CW (Rotera 90° medurs)]/[Rotate 90° CCW (Rotera 90° moturs)]/[Rotate 180° (Rotera 180°)]
Rotera bilder.
[Rate (Betygsätt)]/[Choose Label (Välj etikett)]/[Protection (Skydd)]
Sätt betyg eller etiketter på, och skydda eller ta bort skydd från bilder.
[Sequence (Sekvens)]

Utför följande åtgärder på den aktuella sekvensen.

  • [Change Key Image (Ändra nyckelbild)]: Välj den aktuella bilden som nyckelbild för sekvensen.
  • [Unsequence (Ta bort från sekvens)]: Ta bort bilder från sekvensen.
[Add to Album (Lägg till i album)]
Lägg till den aktuella bilden i ett valt album ( 0 Samla bilder i album).
[Remove from Album (Ta bort från album)]
Ta bort den aktuella bilden från ett album.
[Voice Memo (Röstkommentar)]
Starta och stoppa uppspelning av röstkommentar. Du kan även radera röstkommentarer från bilder.
[Convert Motion Snapshot to Video (Konvertera rörliga foton till video)]
Spara aktuellt rörligt foto som en video.
[AF Noise Reduction (AF-brusreducering)]
Bearbeta MP4- eller MOV-filer för att reducera fokuseringsljudet från kameran och spara resultatet som en separat fil.
[Metadata]

Utför följande åtgärder för metadata.

  • [Export File/Photo Info (Exportera fil/fotoinformation)]: Exportera fotograferingsdata för den aktuella bilden till en textfil.
  • [Copy File/Photo Info (Kopiera fil/fotoinformation)]: Kopiera fotograferingsdata för den aktuella bilden till urklipp.
  • [Copy IPTC Data (Kopiera IPTC-data)]/[Paste IPTC Data (Klistra in IPTC-data)]: Kopiera eller klistra in IPTC-data från eller till den aktuella bilden.
  • [Import XMP/IPTC Preset (Importera XMP/IPTC-förinställningar)]: Importera XMP/IPTC-förinställningar.
  • [Copy Location Data (Kopiera platsdata)]/[Paste Location Data (Klistra in platsdata)]: Kopiera eller klistra in platsdata från eller till den aktuella bilden.
  • [Delete Location Data (Radera platsdata)]: Radera platsdata från den aktuella bilden.
  • [Delete Heading Data (Radera kompassriktning)]: Radera kompassriktningen från den aktuella bilden.
[Slideshow (Bildspel)]
Visa bilderna i det aktuella valet eller den aktuella mappen som ett bildspel ( 0 Bildspel).