Nikon

Menyn [Edit (Redigera)]

[Undo (Ångra)]
Gå tillbaka ett steg och ångra den senaste ändringen av den aktuella bilden eller i den aktuella dialogrutan. Ändringar kan inte ångras om bilden tas bort i Utforskaren eller ett annat program under redigering.
[Redo (Gör om)]
Gör om en åtgärd efter att ha utfört [Undo (Ångra)].
[Cut (Klipp ut)]
Ta bort valet från dess nuvarande plats och kopiera det till urklipp.
[Copy (Kopiera)]
Kopiera det aktuella valet till urklipp.
[Paste (Klistra in)]
Klistra in innehållet i urklipp på aktuell plats.
[Delete (Radera)]
Flytta den aktuella bilden eller mappen till papperskorgen (eller i macOS till Soptunnan). Om du väljer detta alternativ när en mapp har valts i filhanterarpalettens lista [Favorite Folders (Favoritmappar)] tas den valda mappen bort från favoritlistan.
[Select All (Markera alla)]
Markera alla bilder eller mappar.
[Deselect (Avmarkera)]
Avmarkera de bilder och mappar som för närvarande har valts.
[Select Inverse (Invertera markering)]
Markera alla bilder eller mappar som inte är markerade och avmarkera alla bilder eller mappar som är markerade.
[Select by File Type (Välj efter filtyp)]
Markera alla foton eller videor, eller foton eller videor av en viss filtyp/vissa filtyper.
[Select by Rating (Välj efter betyg)]
Markera alla foton eller videor med ett valt betyg/valda betyg (0 Betygsätta bilder).
[Select by Label (Välj efter etikett)]
Markera alla foton med en vald etikett eller etiketter (0 Sätta etiketter på foton).
[Options (Alternativ)] (endast Windows)
Öppna dialogrutan för alternativ (inställningar) i NX Studio (0 Alternativ).