Nikon

Menyn [File (Arkiv)]

[Transfer Pictures (Överför bilder)]
Starta Nikon Transfer 2.
[Take Pictures Remotely Using Camera Control Pro 2 (Ta bilder på avstånd med Camera Control Pro 2)]
Starta Camera Control Pro 2. Detta alternativ visas endast om Camera Control Pro 2 är installerat.
[Take Pictures Remotely with NX Tether (Ta bilder på avstånd med NX Tether)]
Starta NX Tether. Detta alternativ visas bara om NX Tether är installerat.
[Show Image Immediately After Shooting (Visa bild direkt efter fotografering)]

Om detta alternativ är aktiverat visas bilder automatiskt i NX Studio när de har laddats ner till datorn med andra program.

 • Detta alternativ visas bara om stödda program är installerade.
 • Detta alternativ träder i kraft endast om motsvarande alternativ är aktiverat i programmet som används för att ladda ner bilderna (för mer information, se onlinehjälpen för det aktuella programmet):
  • Wireless Transmitter Utility: Välj [NX Studio] för [Öppna målmappen med följande program efter överföring].
  • Camera Control Pro 2: Välj [Show it with NX Studio (Visa den med NX Studio)] för [When a new image is received from the camera (När en ny bild tas emot från kameran)].
  • NX Tether: Välj [NX Studio] för [Display Pictures After Transfer (Visa bilder efter överföring)].
[Apply Edits to Transferred Pictures (Tillämpa redigeringar på överförda bilder)]
Aktivera detta alternativ för att automatiskt tillämpa justeringarna som senast valdes i fliken [Adjustments (Justeringar)] för nya bilder som laddats ner till samma mapp.
[Edit Videos (Redigera videor)]
Redigera videor (0 Videoredigering (Movie Editor)).
[Launch Picture Control Utility 2 (Starta Picture Control Utility 2)]
Starta Picture Control Utility 2. Detta alternativ visas endast om Picture Control Utility 2 är installerat.
[Open With (Öppna med)]
Öppna den aktuella bilden med annan programvara. Programvara kan läggas till i menyn med [Register (Registrera)].
[Rename (Byt namn)]
Byt namn på den aktuella bilden.
[Save (Spara)]
Spara ändringar av bildjusteringar eller XMP/IPTC-metadata (0 [Save (Spara)]).
[Save As (Spara som)]
Spara den aktuella bilden under ett nytt namn.
[Export (Exportera)]
Exportera den aktuella bilden i ett valt format (0 Exportera bilder).
[Upload (Ladda upp)]
Överföra bilder och videor till NIKON IMAGE SPACE (0 Ladda upp bilder till nätet).
[Eject (Mata ut)] eller [Disconnect (Koppla ifrån)] (Windows)/[Eject (Mata ut)] (macOS)
Mata ut flyttbara medier. I Windows kan detta alternativ även användas för att koppla bort en vald nätverksenhet.
[Page Setup (Sidinställning)]
Justera skrivarinställningarna.
[Print (Skriv ut)]
Skriv ut den aktuella bilden (0 Skriva ut).
[Exit (Avsluta)] (endast Windows)
Avsluta NX Studio.

Epson-skrivare

Om verktyget Epson Easy Photo Print eller pluginprogrammet Epson Print Layout är installerat kan det startas från NX Studio.

 • När du installerar Epson Easy Photo Print läggs alternativet [Print with E-Photo (Skriv ut med E-Photo)] till i menyn [File (Arkiv)].
 • På samma sätt läggs alternativet [Print with Epson Print Layout (Skriv ut med Epson Print Layout)] till på menyn [File (Arkiv)] om Epson Print Layout installeras.
 • Ikonerna [E-Photo] och [Epson Print Layout] läggs också till i verktygsfältet och kan användas för att starta motsvarande programvara.