Nikon

[Save (Spara)]

Välj hur bilder ska sparas. Bildjusteringar i NX Studio kan sparas i s.k. “sidecar”-filer eller tillämpas direkt på bilderna.

“Sidecar”-filer

För att spara bildjusteringar i “sidecar”-filer väljer du [Save adjustments to an adjustments (sidecar) file (Spara justeringar till en justeringsfil (sidecar))] för [Save Type (Spara typ)]. Ändringarna för bilderna sparas i bildjusteringsfiler (sidecar) (filtillägg “.nksc”) separat från bildernas originaldata. Eftersom ändringarna inte tillämpas direkt på originalbilddata kan även JPEG-filer redigeras utan försämrad kvalitet. Sidecar-filer används även för att spara etiketter, betyg, XMP/IPTC-metadata och andra data i tillägg till bildjusteringarna. Bilder kan när som helst återställas till ursprunglig status genom att radera sidecar-filerna.

När man använder sidecar-filer finns det följande fördelar:

 • Sidecar-filer uppdateras allteftersom bilder redigeras.
 • Redigeringar gäller endast sidecar-filerna, vilket gör att stora RAW-bilder kan bearbetas snabbt och effektivt.
 • Redigeringar kan när som helst döljas och återställas. Individuella justeringar kan sparas separat.
 • Justeringar kan tillämpas på andra bilder, vilket gör att du slipper göra samma redigeringar flera gånger.
 • Bilder kan exporteras som JPEG- eller TIFF-filer för användning med programvara som inte stöder sidecar-filer (0 Exportera bilder).

Justeringsfiler

Bildjusteringar sparas i sidecar-filer i en “NKSC_PARAM”-mapp i samma mapp som originalbilden.

 • All ändringar förloras om sidecar-filen eller “NKSC_PARAM”-filen raderas.
 • Bilder och sidecar-filer länkas via filnamnet. Ändringar kommer följaktligen att förloras eller tillämpas på en annan bild om filerna döps om. Använd filhanteringsfunktionerna i NX Studio för att döpa om, flytta, kopiera eller radera filer eller mappar.
 • För att tillämpa justeringar efter överföring av bilder till en annan enhet måste du kopiera både bilderna och de tillhörande sidecar-filerna och öppna bilderna in NX Studio. Observera att du måste kopiera hela “NKSC_PARAM”-mappen.

Originalfiler

För att spara justeringar i samma fil som originalbildens data väljer du [Save adjustments to the original image file (Spara justeringar till originalbildfilen)] för [Save Type (Spara typ)]. Justeringar och metadata tillämpas olika direkt på eller lagras tillsammans med originalbildens data. Frånvaron av sidecar-filer innebär att bilder enkelt kan hanteras på andra enheter eller med annan programvara. Justeringar hanteras på ett av två sätt, beroende på typ.

RAW (NEF/NRW)-filer

Filerna innehåller ett register av alla bildjusteringar och gör att tidigare ändringar kan redigeras nästa gång filen öppnas. Du kan även ångra några eller alla justeringar och återställa originalfilen om du önskar.

 • RAW-filer måste sparas i JPEG- eller TIFF-format innan de kan öppnas med annan programvara (0 Exportera bilder).
 • Redigeringar syns inte om filerna kopieras till ett minneskort och visas på kameran.

JPEG- och TIFF-filer

Bildjusteringar tillämpas direkt på originalbildens data när bilderna sparas. Eventuella tidigare ändringar skrivs över, vilket innebär att bilderna inte kan återställas till ursprunglig status.

 • Alla ändringar som görs i NX Studio kommer att vara synliga när filerna öppnas med annan programvara.
 • Om du vill kan du ta bort bocken från [Do not save original JPEG/TIFF images to subfolder (Spara inte ursprungliga JPEG-/TIFF-bilder i undermapp)] för att spara en säkerhetskopia av oredigerade originalbilddata. Säkerhetskopian sparas i en “_Original”-mapp i samma mapp som den redigerade bilden.