Nikon

[Video] (endast Windows)

Justera inställningar för videouppspelning.

[Playback (Uppspelning)]
Välj om videouppspelning ska prioritera färgåtergivning eller bibehålla av jämn uppspelningshastighet. Välj [Favor frame rate (Prioritera bildfrekvens)] för smidig uppspelning.