Nikon

[NEF (RAW) Processing (NEF (RAW)-bearbetning)]

Justera inställningar för att bearbeta RAW-bilder.

[Color Space for Color Reproduction (Färgrymd för färgåtergivning)]
Välj den färgrymd som ska användas för justeringar av RAW-bilder.
[Sizes Medium/Small for NEF (RAW) Images (Små och medelstora storlekar för NEF (RAW)-bilder)]
Välj [Perform recommended processing (Utför rekommenderad bearbetning)] för optimal bearbetning när du redigerar [Small (Små)] och [Medium (Medelstora)] RAW-bilder.
[D1X RAW Default (D1X RAW-standard)]
Välj standardvisningsstorleken för RAW-foton som tagits med D1x.
[Color Reproduction Process (Färgåtergivningsprocess)]
Välj en färgåtergivningsprocess.