Nikon

[Map (Karta)]

Justera inställningar för kartvisning.

[Server Connection (Anslutning till server)]

Välj en kartserver för kartvisningen.

 • [Always connect to this server (Anslut alltid till denna server)]: Anslut alltid till den valda servern.
 • [Connect to automatically selected server (Anslut till automatiskt vald server)]: Välj automatiskt servern för ditt land eller din region i menyn [Always connect to this server (Anslut alltid till denna server)] baserat på din aktuella IP-adress. Om det inte går att välja en server baserat på din IP-adress väljer NX Studio en server baserat på information från operativsystemet. USA-servern kommer att användas om ingen server för ditt land eller din region är tillgänglig i menyn [Always connect to this server (Anslut alltid till denna server)].
[Home Location (Startplats)]

Platsen som visas när du klickar på i verktygsfältet för kartvisning kan ställas in som startplats. Startplatsen visas om det inte finns några platsdata för bilderna i den aktuella mappen.

 • [Set automatically (Ställ in automatiskt)]: Ställ in startplatsen automatiskt.

  • [Set using the country and region of the operating system (Ställ in enligt operativsystemets land och region)]: Startplatsen väljs utifrån inställningarna för land och region i operativsystemet.
  • [Set using the IP address (Ställ in enligt IP-adressen)]: NX Studio väljer en startplats baserat på din aktuella IP-adress. Om det inte går att välja en plats baserat på din IP-adress väljer NX Studio en plats baserat på information från operativsystemet.
 • [Set manually (Ställ in manuellt)]: Välj [Use Current Location (Använd aktuell plats)] för att ställa in startplats och kartskala som den del av kartan som för närvarande visas.
 • [Use world map (Använd världskarta)]: Ställ in startplatsen som en vy över hela jordgloben.
[Shooting Location (Fotograferingsplats)]

Om du växlar till kartvyn när en bild med inbäddade platsdata har valts visas en nål () som anger bildens plats. Välj vilken visning som ska visas när aktuell mapp innehåller flera bilder med inbäddade platsdata.

 • [Show the locations of all images in the folder (Visa platserna för alla bilder i mappen)]: NX Studio visar nålar för alla bilder i mappen.
 • [Show the locations of the selected images in the folder (Visa platserna för de valda bilderna i mappen)]: NX Studio visar endast nålar för bilderna i det aktuella valet.
[When images with location data are selected (När bilder med platsdata väljs)]

Välj om NX Studio ska centrera kartan på fotograferingsplatserna när bilder med platsdata väljs.

 • [Scroll and zoom the map to encompass all the corresponding pins (Scrolla och zooma kartan för att visa alla motsvarande nålar)]: NX Studio centrerar kartan för att visa fotograferingsplatserna. Om flera bilder med fotograferingsdata väljs justeras kartskalan för att visa platserna för alla valda bilder.
 • [Do nothing (Gör inget)]: Kartan centreras inte om när du väljer bilder med platsdata. Kartan kan fortfarande centreras om på valda bilder genom att klicka på i kartverktygsfältet.
[View Path (Visa väg)]

Visa fågelvägarna som kopplar ihop valda bilder antingen i den ordning de togs ([Connect pins in shooting order (Koppla ihop nålar i fotograferingsordning)]) eller i den ordning som nålarna valdes ([Connect pins in selection order (Koppla ihop nålarna i vald ordning)] 0 Visa spårloggar).

 • [Show pop-ups while icon is moving (Visa popup-fönster när ikonen flyttas)]: När ruttuppspelningen når en nål för en bild med platsdata visas en förhandsgranskning av bilden i ett popup-fönster.