Nikon

[View (Visning)]

Justera visningsalternativ för NX Studio.

[Size of Text and Icon(Storlek på text och ikoner)]
Välj storleken på bokstäverna och ikonerna i användargränssnittet.
[Background Color (Bakgrundsfärg)]
Välj bakgrundsfärg för bildvisaren och för bildbandet samt “2/4 bilder”- och före-och-efter-vyerna.
[Grid (Rutnät)]

Välj alternativ för referensrutnätet.

  • [Color (Färg)]: Välj färg på rutnätet.
  • [Grid Interval (Rutnätsavstånd)]: Välj avstånden i rutnätet.
  • [Subdivisions (Delstreck)]: Välj antalet delstreck i varje fyrkant.
[Restore Defaults (Återställ standardvärden)]
Återställ alla alternativ i kategorin [View (Visning)] till sina standardvärden.