Nikon

[Labels (Etiketter)]

Namnge etiketter.

[Customize Label names (Anpassa etikettnamn)]
Välj [Use default values (Använd standardvärden)] för att använda standardetikettnamnen. Avmarkera detta alternativ för att välja anpassade etikettnamn.