Nikon

[XMP/IPTC Preset (XMP/IPTC-förinställning)]

Hantera XMP/IPTC-förinställningar.

Förinställningslista
En lista över befintliga förinställningar.
[New (Ny)]/[Duplicate (Kopiera)]/[Delete (Radera)]
Skapa, kopiera eller radera XMP/IPTC-förinställningar.
Kategorikryssrutor
Markera eller avmarkera alla objekt i en vald kategori.
Objektkryssrutor
Valda objekt läggs till bildmetadata under nedladdning. Om du väljer ett objekt och lämnar fältet tomt, ställs fältet in på “Clear” (Rensa). Det betyder att eventuellt tidigare valda värden för det valda objektet kommer att raderas när bilderna laddas ned.
[Check all (Bocka för alla)]
Markera eller avmarkera alla objekt i XMP/IPTC-förinställningen.