Nikon

[Open with Application (Öppna med program)]

Redigera listan över programvara som kan nås med knappen [Other Apps (Andra program)] i verktygsfältet.

Programlista
Klicka på [Add (Lägg till)] för att lägga till programvara i listan.
Destination för filer öppnade i andra program
När du uppmanas att öppna bilder i andra program skapar NX Studio kopior för användning i målprogrammet. För att välja den mapp som kopiorna ska sparas i, klicka på [Browse (Bläddra)]. Formatet som kopiorna sparas i kan väljas i en dialogruta som visas när du väljer målprogrammet för [Other Apps (Andra appar)].
[Video settings (Videoinställningar)]

Välj programvara som ska användas för att spela upp videor.

  • [Play in NX Studio (Spela upp i NX Studio)]: Spela upp videor i förhandsgranskningsvisningen i NX Studio.
  • [Play with the associated application by double-clicking (Spela upp med associerat program genom att dubbelklicka)]: Om du dubbelklickar på en video visas den med programvaran som är associerad med den filtypen i operativsystemet.