Nikon

[Dialog/Alert (Dialogruta/varning)]

Välj om du vill återställa kryssrutorna [Don't show this dialog again (Visa inte den här dialogrutan igen)] för alla dialogrutor.

[Dialog Windows (Dialogfönster)]
Klicka på [Reset (Återställ)] för att återställa kryssrutorna [Don’t show this dialog again (Visa inte den här dialogrutan igen)] för alla dialogrutor.