Nikon

[Favorite Folders (Favoritmappar)]

Välj om standardmappar ska inkluderas i listan [Favorite Folders (Favoritmappar)].

[Default Folders (Standardmappar)]
Välj [Display default folders (Visa standardmappar)] för att inkludera standardmappar i mapparna som listas under [Favorite Folders (Favoritmappar)] i filhanterarpaletten. För att lista standardmapparna först väljer du [Display default folders at the top (Visa standardmappar högst upp)].
[Restore Defaults (Återställ standardvärden)]
Återställ alla alternativ i kategorin [Favorite Folders (Favoritmappar)] till standardvärdena.