Nikon

[Thumbnail (Miniatyrbild)]

Justera miniatyrbildsrelaterade inställningar.

[Folder Icons in Thumbnail Area (Mappikoner i miniatyrbildsområde)]

Välj om och i vilken ordning undermappar ska visas i miniatyrrutnätet, miniatyrbildslistan och bildbandet.

  • [Display folder icons first (Visa mappikoner först)]: Undermappar listas först, före bilderna.
  • [Display folder icons last (Visa mappikoner sist)]: Undermappar listas sist, efter bilderna.
  • [Hide folder icons (Dölj mappikoner)]: Undermappar visas inte.
[Restore Defaults (Återställ standardvärden)]
Återställ alla alternativ i kategorin [Thumbnail (Miniatyrbild)] till standardvärdena.