Nikon

[General (Allmänt)]

En övergripande kategori för alternativ som rör allmänna NX Studio-funktioner.

[Voice Memo (Röstkommentar)]
Välj [If the image displayed in Full Screen Mode has a voice memo, always play the voice memo (Om bilden som visas i helskärmsläge har en röstkommentar ska röstkommentaren alltid spelas upp)] för att automatiskt spela upp röstkommentarer som bifogats till bilder som visas i helskärm.
[Notification Audio (Aviseringsljud)]
Om [Beep when process is complete (Ljudsignal när processen är klar)] har valts avger NX Studio ett ljud när bearbetningen är slutförd. Ljudet kan väljas från listan.
[Thumbnail Cache (Miniatyrbildscache)]

Justera inställningarna för miniatyrbildscache enligt beskrivningen nedan.

  • [Clear cache (Rensa cache)]: Radera visningscacheminnet.
  • [Cache Location (Cacheplats)]: Den aktuella cacheplatsen. För att välja en annan plats klickar du på [Browse (Bläddra)] och navigerar till önskad mapp.
[Restore Defaults (Återställ standardvärden)]
Återställ alla alternativ i kategorin [General (Allmänt)] till standardvärdena.