Nikon

Spara bilder i andra format

För att exportera bilderna i det aktuella valet i JPEG- eller TIFF-format klickar du på [Export (Exportera)] i verktygsfältet. RAW (NEF/NRW)-bilder kan användas med annan programvara om du exporterar dem som JPEG- eller TIFF-filer. Om så önskas kan hela mappar väljas för export.

RAW-bilder

[Export (Exportera)] kan användas för att spara RAW-bilder i andra format. För att spara RAW-bilder utan att konvertera dem till andra format använder du [Save (Spara)] eller [Save As (Spara som)] i menyn [File (Arkiv)]. Fler alternativ som kan användas när du sparar bilder finns i avsnittet [Save (Spara)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 [Save (Spara)]).

Välj ett format, justera bildkvalitet, storlek och andra inställningar och klicka på [Export (Exportera)] för att exportera filerna till en vald mapp.

[Original Image (Originalbild)]

Exportera bilderna i det aktuella valet eller i valda mappar.

 • [Selected images (Valda bilder)]: Exportera bilderna i det aktuella valet.
 • [Selected folder (Vald mapp)]: Exportera alla bilder i en vald mapp. För att välja mapp klickar du på [Browse (Bläddra)].

  • [Include subfolders (Inkludera undermappar)]: Inkludera bilder i alla undermappar i den valda mappen.
  • [Delete originals after operation (Radera original efter åtgärden)]: Radera originalbilderna från mappen när exporten är klar.
[Export as (Exportera som)]

Välj ett format för de exporterade filerna från [JPEG], [TIFF (8 Bit) (TIFF (8-bitars))] och [TIFF (16 Bit) (TIFF (16-bitars))].

 • [Quality (Kvalitet)]: Dra reglaget eller ange ett värde för att välja komprimeringsgrad när du exporterar bilder i JPEG-format.
 • [Use LZW Compression (Använd LZW-komprimering)]: Komprimera TIFF-filer med en algoritm för förlustfri LZW-komprimering.

LZW-komprimering

Om LZW-komprimering aktiveras vid konvertering av bilder till 16-bitars TIFF kan filstorleken öka.

[Resolution (Upplösning)]
Exportera bilder med nya upplösningar.
[Change image size (Ändra bildstorlek)]
Ändra storlek på bilder under export. Om du anger ett värde för [Long edge (Långsida)] uppdateras [Short edge (Kortsida)] automatiskt för att bibehålla sidförhållandet. Enheterna kan väljas mellan [pixels (pixlar)], [inch (tum)] och [cm].
[Remove camera setting information (Ta bort kamerainställningsinformation)]
Ta bort fotograferingsdata från bilder under export.
[Remove XMP/IPTC information (Ta bort XMP/IPTC-information)]
Ta bort XMP/IPTC-information från bilder under export.
[Add/Remove ICC color profile (Lägg till/ta bort ICC-färgprofil)]

För att lägga till eller ta bort färgprofiler väljer du detta alternativ och väljer [Add (Lägg till)] eller [Remove (Ta bort)]. Profilerna som läggs till när [Add (Lägg till)] har valts varierar med det alternativ som har valts för [Color Management (Färghantering)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 [Color Management (Färghantering)]):

 • Om endast [Use this instead of an embedded profile when opening images (Använd den här istället för en inbäddad profil när bilder öppnas)] har valts bäddas profilen [Default RGB color space (Standard RGB-färgrymd)] (eller i macOS, [RGB Default Profile (RGB-standardprofil)]) in i bilderna under exporten.
 • Om endast [Convert images to sRGB color space when they are converted into JPEG/TIFF format (Konvertera bilder till sRGB-färgrymd när de konverteras till JPEG/TIFF-format)] har valts bäddas sRGB-färgprofilen in i bilderna under exporten.
 • Om du väljer båda bäddas den ursprungliga sRGB-profilen in i bilder under export.
 • Om du inte gör något val bäddas den ursprungliga färgprofilen in i bilder under export.
[Save in (Spara i)]

Välj destinationsmappen för de exporterade bilderna.

 • [Same folder as originals (Samma mapp som originalen)]: Spara de exporterade bilderna i samma mappar som originalfilerna.
 • [Specified folder (Specificerad mapp)]: Spara de exporterade bilderna i en vald mapp. För att välja destinationen klickar du på [Browse (Bläddra)].

  • [Create a new subfolder for each export (Skapa en ny undermapp för varje export)]: Skapa automatiskt en ny undermapp i den valda mappen varje gång bilder exporteras. Klicka på [Naming Options (Namnalternativ)] för att välja hur mapparna ska namnges.
[Change file names (Ändra filnamn)]
Byt namn på filer under export. Klicka på [Naming Options (Namnalternativ)] för att välja hur filerna ska namnges.

Konvertera bilder till Adobe RGB-färgrymd

RAW-bilder som tagits med sRGB-färgrymd kan konverteras till Adobe RGB under exporten.

 1. Välj [Nikon Adobe RGB 4.0.0.3001] för [Options (Alternativ)] > [Color Management (Färghantering)] > [Color Matching Profile (Färgmatchningsprofil)] och välj [Use this instead of an embedded profile when opening images (Använd denna i stället för en inbäddad profil när bilder öppnas)].

 2. Ta bort markeringen från [Convert images to sRGB color space when they are converted into JPEG/TIFF format (Konvertera bilder till sRGB-färgrymd när de konverteras till JPEG/TIFF-format)] under [Output (Skicka)] i panelen [Color Management (Färghantering)].

 3. Välj [Adobe RGB] för [Options (Alternativ)] > [NEF (RAW) Processing (NEF (RAW-bearbetning)] > [Color Space for Color Reproduction (Färgrymd för färgåtergivning)].

  “Color Space for Color Reproduction (Färgrymd för färgåtergivning)”

  Den aktuella färgrymden för färgåtergivning kan visas med i-knappen på kameran.

 4. Välj [Export (Exportera)] > [Add/Remove ICC color profile (Lägg till/ta bort ICC-färgprofil)] och välj [Add (Lägg till)].

 5. Klicka på [Export (Exportera)] för att exportera bilderna i Adobe RGB.

Återställa sRGB-färgrymden

För att återställa bilder till sRGB-färgrymd:

 • välj [sRGB] för [Options (Alternativ)] > [NEF (RAW) Processing (NEF (RAW)-bearbetning)] > [Color Space for Color Reproduction (Färgrymd för färgåtergivning)]
 • placera en bock bredvid [Convert images to sRGB color space when they are converted into JPEG/TIFF format (Konvertera bilder till sRGB-färgrymd när de konverteras till JPEG/TIFF-format)] under [Output (Skicka)] i panelen [Color Management (Färghantering)] och
 • välj [Nikon Adobe sRGB 4.0.0.3002] för [Options (Alternativ)] > [Color Management (Färghantering)] > [Color Matching Profile (Färgmatchningsprofil)] och ta bort bocken från [Use this instead of an embedded profile when opening images (Använd denna i stället för en inbäddad profil när bilder öppnas)].