Nikon

Skriva ut bildinformation

För att välja vilken information som ska skrivas ut under varje bild väljer du [Print information (Utskriftsinformation)] i dialogrutan “Print” (Skriv ut) och klickar på [Settings (Inställningar)].

Utskriftsinformation

Den information som skrivs ut roteras inte när [Rotate to fit (Rotera bild för att passa)] har valts i dialogrutan “Print” (Skriv ut).

Avancerade inställningar för utskriftsinformation

Välj den information som ska skrivas ut på flikarna [Date/Time Shot and Comment (Fotograferingsdatum/-tid och kommentar)], [Metadata (Metadata)] och [Header/Footer (Sidhuvud/sidfot)] i dialogrutan “Advanced Print Information Settings” (Avancerade inställningar för utskriftsinformation.

Fliken [Date/Time Shot and Comment (Inspelningsdatum/-tid och kommentar)]

Välj om datum och/eller tid för inspelning och användarkommentarer ska skrivas ut.

 • [Date Shot (Inspelningsdatum)]: Skriv ut inspelningsdatumet på den plats som valts för [Position (Plats)].
 • [Time Shot (Inspelningstid)]: Skriv ut inspelningstiden.
 • [User Comment (Användarkommentar)]: Skriv ut kommentaren som skrivits in i textrutan.
 • [Font Settings (Teckensnittsinställningar)]: Välj teckensnitt, stil, teckenstorlek och färg som ska användas för att skriva ut datumet/tidsstämpeln.
 • Resultaten kan förhandsgranskas i området [Sample (Prov)].
Fliken [Metadata]

Välj de metadata som ska skrivas ut med varje bild. De tillgängliga alternativen är begränsade till en del av fotograferingsinformationen.

 • [Font Settings (Teckensnittsinställningar)]: Välj teckensnitt, stil och teckenstorlek som ska användas för att skriva ut metadata
 • Resultaten kan förhandsgranskas i området [Sample (Prov)].

Metadata

Vissa av de fält som valts på fliken [Metadata] kanske inte skrivs ut beroende på tillgängligt utrymme.

Fliken [Header/Footer (Sidhuvud/sidfot)]

Välj den information som ska skrivas ut längst upp och längst ned på varje sida.

 • [Header (Sidhuvud)]: Ange texten och välj indrag för sidhuvudet som ska skrivas ut längst upp på varje sida.
 • [Page Number (Sidnummer)]: Välj om sidnumret ska skrivas ut. Sidnumret kan skrivas ut längst upp eller längst ned på sidan. Det visas i sidhuvudet om det skrivs ut längst upp och i sidfoten om det skrivs ut längst ned. För att skriva ut sidnummer som “Sida <aktuell sida> av <totalt antal sidor>” väljer du [Page Total (1 of 2) (Sida Total (1 av 2))].
 • [Footer (Sidfot)]: Ange texten och välj indrag för sidfoten som ska skrivas ut längst ned på varje sida.
 • [Font Settings (Inställning av teckensnitt)]: Välj ett teckensnitt, stil och teckenstorlek för sidhuvud, sidfot och sidnummer.
 • Resultaten kan förhandsgranskas i området [Sample (Prov)].