Nikon

YouTube

Om du väljer [YouTube] i dialogrutan för val av webbtjänst visas videouppladdningsinställningarna.

[Upload Settings (Uppladdningsinställningar)]

Justera inställningarna för videor som laddas upp från NX Studio.

  • [Title (Rubrik)]/[Description (Beskrivning)]: Ange en titel och en beskrivning för videon.
  • [Tags (Taggar)]: Ange taggar för videon.
  • [Category (Kategori)]: Välj en kategori för videon.
  • [Privacy Setting (Sekretessinställning)]: Välj sekretessinställningar för videon.
[Start (Start)]
Ladda upp videon till YouTube med de valda inställningarna.
[Cancel (Avbryt)]
Avsluta utan att ladda upp videon.

Ladda upp videor

  • Videon får inte vara längre än 15 minuter.
  • Endast en video kan laddas upp åt gången.

Filtyper som stöds

Videor kan laddas upp till YouTube i MOV-, AVI- och MP4-format.