Nikon

NIKON IMAGE SPACE

Välj bilder och klicka på [Upload (Ladda upp)] i verktygsfältet för att starta uppladdning.

Om du för närvarande inte är inloggad i NIKON IMAGE SPACE, uppmanas du att göra det. Om du klickar på [Login (Logga in)] visas sektionen [Web Service (Webbtjänst)] i dialogrutan [Options (Alternativ)].

Ladda upp inställningar

Om du klickar på [Upload (Ladda upp)] visas inställningarna för uppladdning.

[Upload Settings (Uppladdningsinställningar)]

Justera inställningarna för bilder som laddas upp från NX Studio.

  • [Image Settings (Resize) (Bildinställningar (ändra storlek))]: Välj den storlek som bilderna ska laddas upp med.
  • [Select Album (Välj album)]: Välj en destination för de uppladdade bilderna. För att ladda upp bilder till ett nytt album väljer du [New Album (Nytt album)] och anger albumnamnet.

    • [Add XMP/IPTC keywords as NIKON IMAGE SPACE tags (Lägg till XMP/IPTC-nyckelord som NIKON IMAGE SPACE-taggar)]: Välj detta alternativ för att lägga till bildtaggar för [Keywords (Nyckelord)] på fliken [XMP/IPTC] i justerings-/informationspaletten (0 Justerings-/infopaletten). Taggar kan användas för nyckelordssökningar i NIKON IMAGE SPACE.
    • [Add XMP/IPTC ratings as NIKON IMAGE SPACE rating (Lägg till XMP/IPTC-betyg som NIKON IMAGE SPACE-betyg)]: Välj detta alternativ för att behålla de aktuella betygen när bilder laddas upp (0 Betygsätta bilder).
[Start (Start)]
Ladda upp bilderna till NIKON IMAGE SPACE med de valda inställningarna.
[Cancel (Avbryt)]
Avsluta utan att ladda upp bilderna.

Filtyper som stöds

Information om typen av filer som kan laddas upp finns i onlinehjälpen för NIKON IMAGE SPACE.