Nikon

Visa valda bilder

Om du vill visa det aktuella valet eller bilderna i den aktuella mappen som ett bildspel klickar du på [SlideShow (Bildspel)] i verktygsfältet.

När du uppmanas att göra det justerar du inställningarna och klickar på [OK] för att starta bildspelet.

Bildspelsinställningar

Alternativen i dialogrutan [SlideShow (Bildspel)] styr hur länge bilder ska visas, övergångarna mellan bilder och andra bildspelsinställningar. När du har justerat inställningarna klickar du på [OK] för att starta bildspelet.

[Style (Stil)]
Välj övergångarna mellan bilder.
[Still image duration (Varaktighet för stillbilder)]
Välj hur länge varje foto i bildspelet ska visas. Alternativen är [Short (Kort)], [Standard (Standard)] och [Long (Lång)] (motsvarande cirka 3, 5 respektive 10 sekunder).
[Add background music (Lägg till bakgrundsmusik)]
Välj detta alternativ för att lägga till bakgrundsmusik i form av en ljudfil. För att välja fil klickar du på [Browse (Bläddra)]. Endast ett bakgrundsspår kan användas åt gången.
[Include Videos (Inkludera videor)]
Välj detta alternativ för att inkludera videor i det aktuella valet i bildspelet.
[Repeat (Upprepa)]
Om detta alternativ har valts upprepas bildspelet tills det stoppas.

Bildspelsreglage

Reglagen som visas under bildspelet skiljer sig från de som visas vid bildspelets slut.

Under bildspelet

Klicka var som helst på den aktuella bilden för att avsluta bildspelet. Flytta musen under bildspelet för att visa visningsreglagen. -reglaget kan också användas för att avsluta bildspelet.

[Create Video (Skapa video)]

Om du klickar på [Create Video (Skapa video)] i bildspelsreglagen visas en dialogruta där du kan spara bildspelet som en video med de valda bilderna, bakgrundsmusiken och övergångarna (0 Kombinera foton och videor).

Efter bildspelet

En lista över alternativ visas när bildspelet avslutas. Du kan bland annat upprepa bildspelet och justera inställningarna. Om du klickar på [Create Video (Skapa video)] visas en dialogruta där du kan spara bildspelet som en video (0 Kombinera foton och videor).