Nikon

Nyckelordssökningar

Platsdata som spelas in med bilder kan användas för att på internet söka efter platsnamn och andra nyckelord som associeras med varje plats. Nyckelord som hittas kan läggas till bildmetadata.

  1. Välj önskad bild i bildbandet eller klicka på dess nål () på kartan och välj [Get from Location Data (Hämta från platsdata)] på fliken [XMP/IPTC] i justerings-/infopaletten. En dialogruta för nyckelordsval visas.

  2. Välj nyckelord på fliken [Address (Adress)] eller [Wikipedia] och klicka på [Add (Lägg till)]. Upp till 100 nyckelord kan läggas till varje bild.

  3. Valda nyckelord kan redigeras genom att klicka på dem i listan eller raderas genom att klicka på [Delete].

  4. Klicka på [OK] för att lägga till nyckelord i fältet “keywords” (nyckelord) på fliken [XMP/IPTC]. Ändringarna tillämpas när bilden sparas.

    Radera nyckelord

    För att radera nyckelord från fliken [XMP/IPTC] för du musen över termerna i fältet “keywords” (nyckelord) och klickar på .

Fliken [Wikipedia]

NX Studio hittar nyckelord genom att söka efter rubrikerna på artiklar som lagts upp på “Wikipedia”, en encyklopedi på nätet. När du klickar på [Get Keyword (Hämta nyckelord)] söker NX Studio efter rubriker på artiklar som refererar till platser nära den punkt där bilden togs och visar en lista över nyckelord som hittas.

Hitta nyckelord

  • NX Studio kan endast söka efter nyckelord när en internetanslutning har etablerats och kanske inte hittar nyckelord för vissa platser.
  • Sökresultaten kanske inte är korrekta.