Nikon

Visa spårloggar

Ett spår för dina fotoresor kan skapas genom att koppla samman valda bilder med raka linjer.

Fågelvägar

Om du aktiverar () visar ruttverktyget, när två eller flera bilder med platsdata har valts, ett spår som visar avståndet fågelvägen mellan varje nål ().

  • Skalan justeras för att ta med alla valda nålar på kartan.
  • Med standardinställningarna kopplas nålarna ihop utifrån inspelningsdatum. För att istället koppla ihop nålarna i den ordning som valts väljer du [Connect pins in selection order (Koppla ihop nålar i vald ordning)] för [View Path (Visa väg)] i sektionen [Map (Karta)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 [Map (Karta)]).

Ruttspårning

När du har genererat en rak rutt kan du scrolla kartan automatiskt för att hitta dess spår. Den aktuella positionen på rutten visas med en -ikon. Var och en av de bilder du tog visas i tur och ordning när du följer din fotoresa.

  • När knappen “visa rutt” är aktiverad () i kartverktygsfältet visas en -ikon. Om du klickar på visas en ikon, som representerar en mänsklig figur (), som följer rutten.

  • När figuren () når en kartnål () pausas den och ett popup-fönster visas som visar de bilder som tagits vid den punkten.

  • Ruttspårning kan pausas eller avslutas genom att klicka på eller i kartverktygsfältet.
  • När figuren () når den sista nålen () avslutas ruttspårning, och figuren () visas inte längre.
  • Visningen av foton när figuren () når varje nål () kan inaktiveras genom att ta bort bocken från [View Path (Visa väg)] > [Show pop-ups while icon is moving (Visa popup-fönster när ikonen flyttas)] i sektionen [Map (Karta)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 [Map (Karta)]).