Nikon

Lägga till kompassriktningar

Du kan lägga till kompassriktningar till bilder. Om bilden togs med en kamera som stöder kompassriktningar kan du redigera befintliga data. När en bild med kompassriktning väljs ändras kartnålen från till .

  1. Välj önskad bild i bildbandet eller klicka på dess nål () på kartan. Du kan endast lägga till eller redigera kompassriktningar för en bild i taget.

  2. Aktivera ()-knappen för att redigera kompassriktning i verktygsfältet. Den befintliga riktningen, i förekommande fall, visas med en pil.

  3. Dra för att välja önskad riktning.

  4. En bekräftelsedialogruta visas. Klicka på [OK] för att uppdatera platsdata. Om du har lagt till en kompassriktning ändras nålen till . Pilen kommer att peka i den nya riktningen.

Radera kompassriktningar

  • Förutom alternativen [Cancel (Avbryt)] och [OK] innehåller bekräftelsedialogrutan för bilder med befintlig kompassriktning alternativet [Delete (Radera)], som kan användas för att radera kompassriktningen.
  • Du kan även radera kompassriktningen med [Metadata] > [Delete Heading (Radera kompassriktning)] i menyn [Image (Bild)].