Nikon

Redigera platsdata

Du kan redigera platsdata som är inbäddade i bilder medan du visar platserna på kartan. NX Studio kan även användas för att radera platsdata eller lägga till dem i bilder för vilka inga data tidigare registrerats.

Redigera platsdata

Platsdata som är inbäddade i bilder kan redigeras manuellt.

 1. Välj bilden i bildbandet eller klicka på dess nål () på kartan. Du kan endast redigera platsdata för en bild i taget.

 2. Aktivera ()-knappen för att redigera platsdata i verktygsfältet. Kartnålen för den valda bilden ändras från till .

 3. Dra nålen till önskad plats. En bekräftelsedialogruta visas.

 4. Klicka på [OK] för att uppdatera platsdata. Nålen återgår till .

Lägga till platsdata

Platsdata kan läggas till manuellt i bilder för vilka inga data tidigare har registrerats.

 1. Välj bilden i bildbandet.

 2. Visa önskad plats på kartan och aktivera ()-knappen för att redigera platsdata i verktygsfältet. Symbolen “+” visas på markören.

 3. Klicka på önskad plats. En bekräftelsedialogruta visas.

 4. Klicka på [OK] för att lägga till platsdata till den valda bilden.

Lägga till platsdata: Tips

 • Data för en vald plats kan läggas till samtidigt i flera valda bilder.
 • Platsdata kan även kopieras från en bild och klistras in i en annan. Välj en bild med platsdata i bildbandet och välj [Metadata] > [Copy Location Data (Kopiera platsdata)] i menyn [Image (Bild)]. Välj målbilden och välj [Paste Location Data (Klistra in platsdata)] för att klistra in platsdata från urklipp.

Radera platsdata

 • För att radera platsdata från en bild väljer du den i bildbandet eller klickar på dess nål () på kartan och väljer [Metadata] > [Delete Location Data (Radera platsdata)] i menyn [Image (Bild)].
 • Om du raderar platsdata för en vald nål () raderas platsdata för alla bilder på den platsen.