Nikon

Kartverktygsfältet

Kartverktygsfältet visas i visaren när väljer kartvy ().

Nålverktyg
Välj kartnålar ( eller ) som visar fotograferingsplatser.
Redigera platsdata
Lägg till eller redigera platsdata (0 Redigera platsdata).
Redigera kompassriktningar
Lägg till eller redigera kompassriktningar (0 Lägga till kompassriktningar).
Visa rutt
Länka fotograferingsplatser med raka linjer (0 Visa spårloggar).
Hantera loggar
Visa valda spårloggar på kartan. Om du väljer denna knapp () visas även alternativ som kan användas för att hantera spårloggar (0 Importera spårloggar).
Start
Gå tillbaka till startpositionen på kartan. Startpositionen kan väljas med alternativet [Map (Karta)] i dialogrutan [Options (Alternativ)] (0 [Map (Karta)]).
Centrera om kartan
Centrera om kartan på den aktuella kartnålen (). Om flera nålar eller bilder har valts kommer kartan att ritas om för att visa alla valda objekt.
Öppna i webbläsare
Visa den aktuella kartan i en webbläsare med en onlinekarttjänst. Kartnålar () och andra ikoner visas inte. Observera att vissa webbläsare inte stöder Google Maps. Mer information finns i onlinehjälpen för Google Maps.
Alternativ
Öppna dialogrutan [Options (Alternativ)] för sektionen [Map (Karta)] (0 [Map (Karta)]).
Sök efter område

Ange ett namn eller en adress för en plats. Om en matchning hittas visas den i mitten av kartan.