Nikon

Vad du kan använda platsdata till

Kameror som har en funktion för platsdata kan bädda in aktuell longitud, latitud, altitud och tid (UTC, eller Universal Coordinated Time) i bilder när de tas. Platsdata kan även läggas till bilder med platsdataenheter (GNSS, säljs separat) eller via SnapBridge-appen.

Fotograferingsplatser kan visas i kartvyn () i visaren baserat på data från webbkarttjänster.

Visa fotograferingsplatser

Platsdata som är inbäddade i bilder kan användas för att visa fotograferingsplatser på en karta (0 Visa fotograferingsplatser).

Redigera platsdata

Platsdata som är inbäddade i bilder kan redigeras manuellt (0 Redigera platsdata).

Lägga till platsdata

Platsdata kan läggas till manuellt i bilder utan inbäddade platsdata (0 Lägga till platsdata).

Lägga till kompassriktningar

Kompassriktningar kan läggas till platsdata och befintliga riktningar kan redigeras (0 Lägga till kompassriktningar).

Visa spårloggar

Generera spårloggar från inbäddade platsdata.

Fågelvägar

Koppla ihop olika fotograferingsplatser med raka streck (0 Fågelvägar).

Spåra rutt

Scrolla kartan automatiskt för att hitta spåret och bilderna du tog på dina fotoresa (0 Ruttspårning”).

Importera spårloggar

Ladda ned spårloggar från kompatibla kameror, smarttelefoner eller GNSS-mottagare från tredje part (0 Importera spårloggar).

Lägga till bilder i spårloggar

Bilder utan platsdata kan läggas till befintliga spårloggar baserat på registreringstidpunkten (0 Lägga till bilder i spårloggar).

Lägga till altitud-/djupavläsningar i spårloggar

Kombinera spårloggar med altitud- eller djuploggar (0 Lägga till altitud-/djupavläsningar i spårloggar).

Söka efter nyckelord

Använd platsdata för att söka på internet efter nyckelord som kan läggas till bilder som metadata (0 Nyckelordssökningar).

Notera angående användning av kartor

 • Kartvisningen använder Google Maps.
 • Metadata tillhandahålls via en tjänst som hämtar nyckelord från Wikipedia.
 • Det krävs en internetanslutning för att använda kartfunktionen.
 • Nikon tar inget ansvar för skador eller andra personskador på användaren eller tredje part som uppstår till följd av kartfunktionen.
 • Tjänsterna onlinekarta och nyckelordssökning som används i kartfunktionen tillhandahålls av tredje part och kan komma att ändras eller avslutas utan föregående meddelande.
 • Användning av kartfunktionen innebär uppladdning av longitud- och latituddata till tjänsteleverantörerna.
 • Läs användarvillkoren innan du använder Google Maps. En länk till användarvillkoren för Google Maps finns i kartvyn.
 • Nikon tillhandahåller inte kundsupport för problem med användningen av Google Maps.
 • Funktionerna “add location data” (lägga till platsdata) och “edit location data” (redigera platsdata) är endast tillgängliga med foton (NEF-, NRW-, JPEG- och TIFF-filer).
 • Beroende på noggrannheten hos ursprungliga platsdata kan platser som visas i kartvyn skilja sig från de faktiska fotograferingsplatserna.
 • NX Studio stöder platsdata som överensstämmer med World Geodetic System (WGS 84) och japanska Geodetic Datum (Tokyo Datum). Kartan kanske inte visar platser som spelats in med andra geodetiska system korrekt.
 • Platsdata som läggs till eller ändras i NX Studio använder World Geodetic System (WGS 84).
 • Det geodetiska system som platsdata baseras på finns listat under [Location info (Platsinfo)] på fliken [Info] i justerings-/infopaletten.
 • Denna programvara använder API:t “Geonames web services”.