Nikon

Menyalternativ i fönstret [Edit Video (Redigera video)]

Fönstret [Edit Video (Redigera video)] erbjuder följande menyer.

Menyn [File (Arkiv)]

[Load Saved Settings (Läs in sparade inställningar)]
Återuppta pågående arbeten (0 Spara/hämta pågående arbeten).
[Add Videos and Images (Lägg till videor och bilder)]
Lägg till foton och videor i storyboarden.
[Create Video (Skapa video)]
Spara det aktuella arbetet som en ny video (0 Exportera det aktuella arbetet).
[Exit (Avsluta)] (endast Windows)
Stäng fönstret [Edit Video (Redigera video)]. Du blir uppmanad att spara eventuella osparade ändringar (0 Spara/hämta pågående arbeten).

Menyn [Movie Editor (Filmredigerare)] (endast macOS)

[About Movie Editor (Om filmredigeraren)]
Visa versionsinformation.
[Quit Movie Editor (Avsluta filmredigeraren)]
Stäng fönstret [Edit Video (Redigera video)].

Menyn [Edit (Redigera)]

[Undo (Ångra)]/[Redo (Gör om)] (endast macOS)
Ångra eller gör om textredigering.
[Copy (Kopiera)]
Kopiera till urklipp de foton eller videor eller rubrikklipp som för närvarande är valda i storyboarden.
[Paste (Klistra in)]
Klistra in foton eller videor eller rubrikklipp i storyboarden, som tidigare kopierades till urklipp.
[Delete (Radera)]
Radera de foton eller videor eller rubrikklipp som för närvarande är valda i storyboarden.

Menyn [Clip (Klipp)]

[Trim (Beskär)]
När ett videoklipp har valts i storyboarden kan du välja detta alternativ för att visa dialogrutan [Duration Settings (Varaktighetsinställningar)] (0 Dialogrutan [Duration Settings (Varaktighetsinställningar)]).
[Add or Update Text (Lägg till eller uppdatera text)]
När ett foto eller ett videoklipp har valts i storyboarden kan du välja detta alternativ för att visa dialogrutan [Text Settings (Textinställningar)] (0 Lägga till text).
[Insert Opening Clip (Infoga inledande klipp)]
Lägg till inledningsrubriker till det aktuella arbetet. När inledningsrubriker läggs till ändras namnet på detta alternativ till [Edit Opening Clip (Redigera inledningsklipp)] (0 Inlednings- och avslutningsrubriker).
[Insert Message Clip (Infoga meddelandeklipp)]
Lägg till mellanrubriker till det aktuella arbetet. Mellanrubrikerna infogas före det objekt som för närvarande är valt i storyboarden (0 Mellanrubriker).
[Insert Ending Clip (Infoga avslutande klipp)]
Lägg till avslutningsrubriker till det aktuella arbetet. När avslutningsrubriker läggs till ändras namnet på detta alternativ till [Edit Ending Clip (Redigera avslutningsklipp)] (0 Inlednings- och avslutningsrubriker).
[Set Volume of All Videos to 0 (Ställ in volymen på alla videor till 0)]/[Revert Video Volume to Default (Återställ videovolym till standard)]
Sänk volymen till noll på originalljudet för alla videoklipp i storyboarden så att endast bakgrundsspår hörs. Detta alternativ gäller även klipp som läggs till medan det är valt. För att återställa originalljudet väljer du [Revert Video Volume to Default (Återställ videovolym till standard)].
[Sort Videos and Images by Date Shot (Sortera videor och bilder efter de datum de togs)]
Arrangera foton och videor i storyboarden i stigande ordning efter inspelningsdatum.

Menyn [Play (Spela upp)]

[Play (Spela upp)]
Förhandsgranska det aktuella arbetet. Namnet på detta alternativ ändras till [Pause (Paus)] medan uppspelning pågår.
[Stop (Stoppa)]
Avsluta förhandsgranskning.

Menyn [View (Visa)]

[Storyboard]/[Decoration/Duration Settings (Dekorations-/varaktighetsinställningar)]
Visa motsvarande flik.

Menyn [Help (Hjälp)]

[Movie Editor Help (Hjälp med filmredigerare)]
Visa hjälp.