Nikon

Ta bort oönskade filmsekvenser

Beskär oönskade filmsekvenser från videor som spelats in med kameran och spara den återstående filmen i nya filer.

 1. Visa en video i enbildsvyn. För musen längst ned i visaren för att visa videovisningsreglagen.

 2. Klicka på videovisningsreglaget för visning av bild-bredvid-bild () för att visa bildrutorna i videon som miniatyrbilder.

 3. Dra handtagen i båda ändarna av miniatyrbildvisningen för att välja det klipp du vill behålla.

 4. Klicka på [Edit Video (Redigera video)] i verktygsfältet och välj [Trim Video (Beskär video)] från åtgärdslistan.

 5. Dialogrutan [Output Video (Skapa video)] visas. Välj ett alternativ i menyn [Settings (Inställningar)].

  Menyn [Settings (Inställningar)]

  • Välj [Quick (Snabb)] för att spara det valda klippet med de inställningar som gällde då originalvideon spelades in. Detta kräver mindre bearbetningstid, eftersom klippet inte behöver ombearbetas.
  • För åtkomst till ytterligare alternativ klickar du på [Advanced Settings (Avancerade inställningar)] (0 [Advanced Settings (Avancerade inställningar)]).
 6. När du har valt en destination och ett filnamn klickar du på [Output (Skapa)] för att spara klippet som en ny fil.