Nikon

Redigera videor

När du har klickat på [Edit Video (Redigera video)] i verktygsfältet för att starta filmredigeringsprogrammet Movie Editor väljer du en uppgift från åtgärdslistan.

Ta bort oönskade filmsekvenser

Om du vill beskära oönskade segment och skapa en ny video som endast innehåller de filmsekvenser du vill behålla väljer du [Trim Video (Beskär video)]. Filmsekvensen kan väljas med NX Studio (0 Ta bort oönskade filmsekvenser).

Foga samman filmsekvenser

Välj [Combine Videos (Kombinera videor)] för att foga samman två eller flera klipp, som tagits med samma inställningar, i en enda video (0 Foga samman filmsekvenser).

Kombinera foton och videor

Om du vill skapa ett bildspel av foton och videor som tagits med kameran och spara den resulterande filmsekvensen som en ny video väljer du [Edit Video (Redigera video)]. Du kan välja övergångar mellan bilder och lägga till rubriker och annan text. Du kan även välja bakgrundsspår (0 Kombinera foton och videor).