Nikon

Versionsverktyget

Ändringar som görs med funktionen Capture NX [Enhancement Steps (Förbättringssteg)] eller Capture NX 2 [Adjust (Justera)] kan tillämpas på bilder i NX Studio genom att välja [Apply adjustment steps (Tillämpa justeringssteg)].

  • Observera att detta endast gäller RAW (NEF)-bilder som redigerats i Capture NX eller Capture NX 2.
  • Exempelvis visas inte ändringar som gjorts i Capture NX 2 med verktygen [Gaussian Blur (Gaussisk oskärpa)] och [Photo Effects (Fotoeffekter)] när bilderna öppnas i NX Studio om [Apply adjustment steps (Tillämpa justeringssteg)] inte har valts. Om du väljer [Apply adjustment steps (Tillämpa justeringssteg)] tillämpas både [Gaussian Blur (Gaussisk oskärpa)] och [Photo Effects (Fotoeffekter)], vilket gör deras effekter synliga. Effekterna kan inte justeras, och de kan inte visas eller döljas separat.

    “Apply Adjustment Steps” (Tillämpa justeringssteg) inaktiverat

    “Apply Adjustment Steps” (Tillämpa justeringssteg) aktiverat

  • Vissa redigeringar, inklusive ändringar av [Picture Control] och [White Balance (Vitbalans)], bevaras när bilder öppnas i NX Studio. I dessa fall kan NX Studio användas för att göra ytterligare modifieringar.

Capture NX/Capture NX 2

  • NX Studio kan inte användas för att redigera bilder som konverterats från JPEG eller TIFF till NEF i Capture NX eller Capture NX 2.
  • NX Studio kan inte användas för att redigera bilder som modifierats med Color Efex Pro i Capture NX eller Capture NX 2.