Nikon

Objektivkorrigeringsverktyget

Korrigera för axial och lateral kromatisk aberration och andra artefakter som härstammar från objektivet.

[Lateral Color Aberration (Lateral kromatisk aberration)]
Reducera lateral kromatisk aberration (färgade kanter och glorior). Detta alternativ väljs automatiskt för RAW-bilder.
[Axial Color Aberration (Axial kromatisk aberration)]
Reducera oskarpa färger orsakade av axial kromatisk aberration. Ju högre värde, desto större effekt.
[Auto Distortion Control (Automatisk distorsionskontroll)]

Välj detta alternativ för att använda objektivinformationen som sparats med fotografier för att minska den tunnformiga förvrängning som kan uppstå med vidvinkelobjektiv och den kuddformiga förvrängning som kan uppstå med teleobjektiv.

 • Automatisk förvrängningskontroll kan aktiveras genom att välja [On (På)] i rullgardinsmenyn.
 • Om fotografiet togs med ett vattentätt objektiv erbjuds du också alternativet [Auto (Underwater) (Auto (undervattensfoto)]. Det här senast nämnda alternativet kan användas för att reducera kuddformig förvrängning i foton tagna under vatten.
[Vignette Control (Vinjetteringskontroll)]
Justera för variationer i perifer belysning som inträffar med vissa objektiv. Ju högre värde, desto ljusare resultat.
[Diffraction Compensation (Diffraktionskompensation)] (endast RAW-bilder/kompatibla kameror)
Reducera diffraktion i bilder tagna med liten bländare (högt bländarvärde).
[PF Flare Control (Kontroll av PF-överstrålning)] (endast kompatibla objektiv)

Starka ljuskällor i bilden kan orsaka ringlinsöverstrålning, cirkulär linsöverstrålning och andra linsöverstrålningseffekter. Välj detta alternativ för att reducera linsöverstrålning.

 • Önskad effekt kanske inte uppnås beroende på ljuskällans typ och form.
 • Oönskade resultat kan korrigeras genom att välja bort detta alternativ.
[Fisheye (Fisheye-objektiv)] (endast kompatibla objektiv)

Bearbeta bilder tagna med fisheye-objektiv så att de ser ut att ha tagits med ett rätlinjigt vidvinkelobjektiv (0 Fisheye).

Detta alternativ är endast tillgängligt med bilder tagna med objektiven AF DX Fisheye-Nikkor 10,5mm f/2.8G ED, AF Fisheye-Nikkor 16mm f/2.8D eller AF-S Fisheye NIKKOR 8–15mm f/3.5-4.5E ED. Det kan inte användas med andra objektiv.

[Lens (Objektiv)]
Objektivnamnet som finns i objektivdata som sparats med bilden (i förekommande fall).
[Include Areas with No Image Data (Inkludera områden utan bilddata)]
Fyll tomma områden med en fast färg.
[Fill Color (Fyllningsfärg)]
Den färg som används för att fylla tomma områden när [Include Areas with No Image Data (Inkludera områden utan bilddata)] har valts.

Fisheye

Välj [Fisheye] för att bearbeta bilder tagna med fisheye-objektiv så att de ser ut att ha tagits med ett rätlinjigt vidvinkelobjektiv.

 • Bilder tagna med fullformats fisheye-objektiv beskärs för att matcha kamerabildvinkeln och lämnar ett område centrerat runt en lodrät linje genom bildens mitt.

  “Fisheye” inaktiverat

  “Fisheye” aktiverat

 • Bilder tagna med cirkulära fisheye-objektiv beskärs också för att matcha kamerans bildvinkel, men i detta fall är det endast området i bildens mitt som blir kvar.

  “Fisheye” inaktiverat

  “Fisheye” aktiverat

Inkludera områden utan bilddata

Fisheye-korrigering sträcker ut bilder för att skapa böjar som inte innehåller några bilddata. Med standardinställningarna beskärs bilder automatiskt för att ta bort tomma områden. Om [Include Areas with No Image Data (Inkludera områden utan bilddata)] har valts beskärs inte bilden. Istället fylls de tomma områdena med en fast färg.

“Include Areas with No Image Data” (Inkludera områden utan bilddata) inaktiverat

“Include Areas with No Image Data” (Inkludera områden utan bilddata) aktiverat

Färgen kan väljas från menyn [Fill color (Fyllningsfärg)].

“Fill Color” (Fyllningsfärg): Röd