Nikon

Perspektivkontrollverktyget

Justera perspektivet horisontellt eller vertikalt med värden från –20 till +20.

[Vertical (Vertikalt)]

Välj lägre värden för att dra ut bilder längst ned och högre värden för att dra ut dem längst upp.

–20

0

20

[Horizontal (Horisontalt)]

Välj lägre värden för att dra ut bilder vid vänsterkanten och högre värden för att dra ut dem vid högerkanten.

–20

0

20