Nikon

Upprätningsverktyget

Räta upp bilder med upp till ±10°.

[Straighten Tool (Upprätningsverktyg)]
Välj upprätningsverktyget () för att räta upp bilder genom att dra.
Räta upp
Räta upp bilder från –10 till +10 grader. Välj lägre värden för att rotera bilden till vänster, högre värden för att rotera dem till höger.
[Include Areas with No Image Data (Inkludera områden utan bilddata)]
Välj detta alternativ för att fylla tomma hörn med svart.

Räta upp bilder

Bilder kan rätas upp genom att dra markören parallellt med linjer som du vill ska vara horisontella eller vertikala.

  1. Visa en eller flera bilder i enbilds- eller flerbildsvy. Detta alternativ kan inte användas med miniatyrbilder.

  2. Aktivera () upprätningsverktyget. Du kan även klicka på ikonen för verktyget längst upp på justeringspaletten.

  3. Dra markören parallellt med en referenslinje i bilden. I detta exempel fungerar fönstrets ram som referenslinje.

  4. Bilden roteras med upp till ±10° för att göra referenslinjen horisontell eller vertikal. Rotationsgraden visas i textrutan i justeringspaletten.

Inkludera områden utan bilddata

Att räta upp bilder lägger till områden som inte innehåller några bilddata. Med standardinställningarna beskärs bilder automatiskt för att ta bort tomma hörn. Om du istället väljer [Include Areas with No Image Data (Inkludera områden utan bilddata)] fylls de tomma hörnen med svart.

“Include Areas with No Image Data” (Inkludera områden utan bilddata) inaktiverat

“Include Areas with No Image Data” (Inkludera områden utan bilddata) aktiverat