Nikon

Retuscheringspensel

Ta bort damm och repor.

[Auto Retouch Brush Tool (Automatisk retuscheringspensel)]
Välj detta verktyg () för att aktivera retuscheringspenseln.
[Brush Size (Penselstorlek)]
Välj penselstorlek.

Använda retuscheringspenseln

 1. Visa en eller flera bilder i enbilds- eller flerbildsvy. Detta alternativ kan inte användas med miniatyrbilder.

 2. Aktivera retuscheringspenseln (). Du kan även klicka på ikonen för verktyget längst upp på justeringspaletten.

 3. Välj penselstorlek.

  Penselstorlek

  En pensel som är större än defekten du försöker korrigera kan påverka närliggande områden i bilden.

 4. Håll musknappen intryckt och dra penseln över defekten. Det valda området visas med en genomskinlig röd linje. Fortsätt tills defekten är helt täckt.

 5. Släpp musknappen. Defekten blandas med omgivande områden i bilden och försvinner.

Retuscheringspenseln

Retuscheringspenseln kopierar data från omgivande områden av bilden automatiskt och kopierar dem över defekten.

 • Det kanske inte skapar det önskade resultatet om defekterna är utspridda, om verktyget dras en längre sträcka eller om det påverkade området är mycket stort.
 • Tiden som behövs för bearbetningen varierar från bild till bild.