Nikon

Brusreduceringsverktyget

Bearbeta bilder för att reducera effekterna av bildbrus.

[Noise Reduction (Brusreducering)]
Välj detta alternativ för att aktivera brusreducering. Du kan sedan välja ett alternativ för [Method (Metod)] och brusreduceringsgraden.
[Method (Metod)]

De alternativ som är tillgängliga varierar beroende på kameramodellen som användes för att ta den aktuella bilden.

  • [Camera’s noise reduction (Kamerabrusreducering)] (endast RAW-bilder): Detta alternativ visas endast om inga andra alternativ är tillgängliga. Välj grad () från rullgardinsmenyn.
  • [Faster (Snabbare)]/[Better Quality (Bättre kvalitet)]/[Better Quality 2013 (Bättre kvalitet 2013)] (endast RAW-bilder): Välj [Faster (Snabbare)] för snabbare bearbetning, [Better Quality (Bättre kvalitet)] eller [Better Quality 2013 (Bättre kvalitet 2013)] för resultat med högre kvalitet.

    • [Intensity (Intensitet)]: Ju högre värde desto jämnare blir resultatet, och artefakter som orsakas av “brus” i bilden minskas.
    • [Sharpness (Skärpa)]: Om du väljer ett högt värde för [Intensity (Intensitet)] kan bilden jämnas ut så mycket att detaljer förloras. Det kan motverkas genom att öka [Sharpness (Skärpa)].

[Better Quality 2013 (Bättre kvalitet 2013)]

Detta alternativ är speciellt bra för att minska färgbrus vid korta våglängder och i bildområden med jämna färger. Om du väljer [Better Quality 2013 (Bättre kvalitet 2013)] visas posterna [Luminance (Luminans)] och [Color (Färg)], så att intensitet och skärpan kan justeras separat för var och en av parametrarna.

Grad
Välj brusreduceringsgraden som ska utföras när [Camera’s noise reduction (Kamerabrusreducering)] är det enda tillgängliga alternativet i menyn [Method (Metod)].
[Edge Noise Reduction (Brusreducering vid konturer)] (endast RAW-bilder)
Välj detta alternativ för att göra konturer mer tydliga genom att minska förekomsten av brus runt kanterna.
[Astro Noise Reduction (Brusreducering för astrofoton)] (endast RAW-bilder)

Välj detta alternativ för att reducera förekomsten av slumpmässigt utspridda ljusa pixlar i långtidsexponeringar.

[Astro Noise Reduction (Brusreducering för astrofoton)]

Detta alternativ kan inte användas för små RAW-bilder tagna med D4S, D810 eller D810A.