Nikon

Färgboosterverktyget

Optimera mättnaden för att göra färgerna mer intensiva.

Nivå
Välj högre värden för att öka mättnaden.
Typ av motiv

Välj mellan [People (Människor)] och [Nature (Natur)].

  • [People (Människor)]: Förstärk färger utan att påverka hudtoner.
  • [Nature (Natur)]: Förstärk färger i hela spektrumet, inklusive hudtoner.